Intensivkurs førerkort

Intensivkurs førerkort (Pris, hva det er og tips)

Planlegger du å ta førerkort, men har lite mulighet til å ta fri fra jobb eller skole? Drømmer du om å få førerkort i løpet av sommerferien? I denne artikkelen skal vi ta deg gjennom alt du trenger å vite om intensivkurs, og hvilke muligheter som finnes for å skaffe seg førerkort raskt.

Hva er intensivkurs for førerkort?

Dersom man av ulike grunner ønsker eller har behov for å gjennomføre opplæringen på kortere tid enn normalt, finnes det noen trafikkskoler som tilbyr intensivkurs. Noen intensivkurs kan gjennomføres på 1 uke, mens andre er lagt opp til å ta noen flere uker. Som regel tilbyr trafikkskolen å skreddersy et opplegg som passer deg og din tidsramme. Mange trafikkskoler reklamerer også med at du kan få førerkortet på 1 eller 2 uker. Hvordan intensivkurset er lagt opp varierer fra trafikkskole til trafikkskole, men de har alle til felles at du kan komprimere tiden det tar å få førerkort betraktelig. Eksempler på trafikkskoler som tilbyr intensivkurs er både Wright og Centrum Trafikkskole.

Fire kjøreskoler som kan hjelpe med intensivkurs

Hvordan foregår intensivkurset?

Som ved vanlig kjøreopplæring, må du gjennom en del trinn i opplæringen. Forskjellen med intensivkurs er at du gjennomfører delene av opplæringen som et sammenhengende undervisningsopplegg over noen få dager, fremfor å ta det fordelt over flere måneder.

Det første man må gjennom er trafikalt grunnkurs, dette er et obligatorisk kurs man må ta før man kan begynne å øvelseskjøre. De fleste som velger intensivkurs, har gjennomført grunnkurset og er godt i gang med øvelseskjøringen på forhånd.

Neste steg er den grunnleggende opplæringen. Her er målet å kunne beherske bilen rent kjøreteknisk, og hvilket ansvar man har som fører. Du skal kunne ha såpass kontroll på bilen, at du kan ha fokus på trafikkforholdene rundt deg. Dersom kjørelærer vurderer at du har kontroll på disse tingene, kan man gå videre til neste del av opplæringen.

Deretter kan du gå videre til den trafikale delen. Her er målet å kunne kjøre selvstendig i variert trafikk, ha fokus på å redusere risikoen for ulykker, og å kunne bli forbikjørt og kjøre forbi andre på en ansvarlig måte. Denne delen inneholder også sikkerhetskurs på bane, som for noen er kjent som glattkjøring. Her er målet å forhindre ulykker, og bli bevisst på bremselengde og veggrep på glatt føre. Når du har nådd målene for dette trinnet, kan du gå videre til siste del av opplæringen.

Den avsluttende opplæringen går ut på å kunne kjøre trygt og selvstendig i variert trafikk. Her bruker man ofte å få beskjed om å begynne å søke om førerkort, men ved intensivkurs bør dette være gjort allerede før man starter kurset. På den avsluttende delen skal du også gjennom et sikkerhetskurs på veg, som ofte kalles langkjøring. Her skal du lære om risikoer ved kjøring over lengre tid, kjøring på landeveg og å vurdere seg selv som fører.

Du kan ta teoriprøven som en del av intensivkurset, eller etter at du har gjennomført kurset. Noen trafikkskoler tilbyr også teoriopplæring, og muligheten til å få gjennomført prøven i løpet av intensivperioden, men du må likevel regne med å måtte øve en del på teorien på egen hånd. Resultatet av prøven får du med en gang du er ferdig. Dersom du ikke består, må du vente 2 uker før du kan prøve på nytt.

Til slutt kan du ta oppkjøringen. Du kan bestille time på nett, og gjennomfører oppkjøringen ved en trafikkstasjon. På selve oppkjøringen får du en ekstern sensor som vurder ferdighetene dine under en kjøretur. Du vil også bli bedt om å snu, rygge og parkere bilen, samt navigere deg frem etter skilt. I tillegg får du en oppgave som går på sikkerhetskontroll, der du kan bli bedt om å kontrollere lys, bremser eller lignende. Du får resultatene «bestått» eller «ikke bestått» med en gang du er ferdig.

Hvorfor ta intensivkurs?

Det er flere grunner til at man kan ha behov for å ta kjøreopplæringen over en kortere periode. Det kan for eksempel hende at det av praktiske årsaker er vanskelig å finne tid til et vanlig opplæringsløp over en lengre periode, eller dersom du går på skole og ikke ønsker å få høyt fravær og vil gjennomføre opplæringen i skoleferien. Uansett årsak, er et intensivkurs et godt alternativ for deg som ønsker å skaffe deg førerkort så fort som mulig. Et intensivkurs legger opp til at du kan gjennomføre mye av opplæringen på samme dag, og over en kort periode. På denne måten bruker du også minimalt med tid og ressurser på å komme deg til og fra trafikkskolen.

Det vanligste førerkort man snakker om ved intensivkurs, er førerkort til klasse B – personbil. Men det finnes også noen trafikkskoler som tilbyr intensivkurs for motorsykkel.

Verdt å merke seg ved intensivkurs

Det er også viktig å merke seg at trafikalt grunnkurs må være gjennomført før man kan ta intensivkurset. Trafikalt grunnkurs er et 17 timer langt teoretisk kurs som er felles for alle førerkortklasser, og som må være gjennomført før man kan begynne å øvelseskjøre. Men dersom man er over 25 år, trenger man kun å gjennomføre mørkekjøringen og førstehjelpskurset som er en del av trafikalt grunnkurs. Trafikalt grunnkurs er altså ikke inkludert i tidsrammen for intensivkurset.

Man må også ta i betraktning at man må gjennomføre en teoriprøve før man kan kjøre opp til bil eller motorsykkel. Denne prøven må gjennomføres på en trafikkstasjon, og er ikke med i beregningen for tiden det tar med intensivkurs. Du må også regne med at det tar tid å øve på spørsmål og teori som kan komme på prøven.

Det er også viktig å tenke over at intensiv læring over kort tid krever både motivasjon og høy konsentrasjon, da man vil være veldig fokusert på å lære mest mulig på kortest mulig tid. Man må derfor være forberedt på en intensiv og krevende periode. På den andre siden kan det også resultere i effektiv læring og bedre forståelse av trafikkreglene, da man legger mer innsats i å lære å kjøre og er veldig fokusert på å få med seg alt. Til sammenligning med et vanlig opplæringsløp, hvor det kanskje går lang tid mellom hver kjøretime og man glemmer hva man har lært.

En siste ting man bør være klar over før man hopper på et intensivkurs, er at man bør ha øvelseskjørt en god del privat før man begynner på kurset. Siden tiden på intensivkurset er såpass komprimert, vil det ikke være tid til ekstra kjøretimer, og man bør ha god kontroll på bilen for at man skal kunne rekke å gjennomføre kurset på så kort tid. Statens vegvesen anbefaler at man har øvelseskjørt i minst 100 timer før man kjøre opp. Et intensivkurs inneholder kun rundt 30 timer med kjøring. Dersom du aldri har kjørt bil før, vil ikke et intensivkurs nødvendigvis være det rette valget for deg. Noen trafikkskoler tilbyr likevel ekstra kjøretimer ved intensivkurs, men da må man kunne regne med at det tar noe lenger tid å få gjennomført det.

Hva koster et intensivkurs?

Et intensivkurs kan faktisk i noen tilfeller være billigere enn et vanlig opplæringsløp. Ved intensivkurs vil man kun få komprimerte og intensive versjoner av den obligatoriske opplæringen, og ikke de vanlige kjøretimene som er en del av den tradisjonelle opplæringen. Altså får man en billigere og mindre utfyllende versjon av kjøreopplæringen, men til en rimeligere pris. Mange trafikkskoler tilbyr også pakkepriser på intensivkurs, disse koster som regel et sted mellom 20 000,- og 30 000,- kroner. Pakkeprisen for intensivkurs koster ofte det samme som pakkeprisen på den obligatoriske opplæringen ved et vanlig opplæringsløp. Du bør også regne med å betale ekstra for trafikalt grunnkurs, teoriprøven og oppkjøringen, da dette ikke er inkludert i prisen for intensivkurset.

Kort oppsummert

Et intensivkurs kan være en effektiv måte å få seg førerkort raskt på, og det kan gi deg muligheten til å fokusere fullt og helt på kjøreopplæringen i et par uker. Det er også et gunstig valg for deg som kanskje har øvelseskjørt mye privat, er godt kjent med bilen, og ønsker å få det unna i løpet av ferien eller ikke har mulighet til å sette av tid utover året. Et intensivkurs lar deg kjøre opp i løpet av en periode på 1 til 2 uker, gjennom et intensivt program som krever dedikasjon og innsats. For mange er et intensivkurs et gledelig alternativ til den tradisjonelle kjøreopplæringen, og er godt fornøyd med å kunne få førerkort på såpass kort tid.