Teoriprøven

Teoriprøven: en komplett guide

Teoriprøven er noe som kan gjøre mange spente og nervøse. Hva får man spørsmål om? Og hvor mange feil kan man ha for å likevel bestå? I denne artikkelen skal vi ta deg gjennom alt du trenger å vite om teoriprøven og hvordan det fungerer i praksis.

Hva er teoriprøven?

Teoriprøven er en skriftlig prøve man må bestå for å kunne få førerkort. Man må bestille time på nett, og gjennomfører prøven på en av trafikkstasjonene til Statens vegvesen. Prøven skal teste kunnskapen om trafikkregler og hvordan ferdes i trafikken på en ansvarlig og trygg måte.

På teoriprøven får du flere alternativer å velge mellom, på hvert spørsmål. Kun ett av alternativene er riktig.

Når du kommer til trafikkstasjonen, må du vise legitimasjon og betale for å ta prøven. I lokalene på trafikkstasjonen, svarer du på oppgavene på en av deres datamaskiner og få rutlevert hodetelefoner dersom du ønsker å få oppgavene lest høyt.

Etter at du har levert prøven, vil du få resultatet på skjermen med en gang. Du får også en oversikt over spørsmålene og svarene, og hva du har svart riktig eller galt på. For førerkort til bil, må du har 38 av totalt 45 riktige svar for å bestå. Du kan lese mer om teoriprøven for de ulike førerkortklassene lenger ned i artikkelen.

Dersom du besto prøven, og har gjennomført alt av obligatorisk opplæring, kan du nå ta oppkjøringen. Du må gjennomføre og bestå oppkjøringen innen 3 år etter at du du fikk godkjent teoriprøven.

Hva kan man få spørsmål om på teoriprøven?

Teoriprøven tar for seg kunnskap om vegtrafikkloven og hvordan man skal ferdes i trafikken på en ansvarlig måte. Noe av det man kan forvente å få spørsmål om er fartsgrenser, plassering i kollektivfelt og rundkjøringer, envegskjøring, blindsoner, bruk av lys, bremselengde, reaksjonstid, veggrep, førerens ansvar dersom det skjer noe, sikkerhetskontroll, lover og regler, skilt og oppmerking og vikeplikt.

Når kan man ta teoriprøven?

Teoriprøven kan du ta inntil 6 måneder før du fyller alderskravet til førerkortet du kjører opp til. For personbil er alderskravet 18 år, og man kan dermed ta teoriprøven når man er 17,5 år. Tar du førerkort til moped eller snøscooter, må du ha fylt alderskravet før du kan ta teoriprøven.

Før du kan ta teoriprøven må du søke om førerkort[1].

Teoriprøven for de ulike førerkortklassene

De ulike førerkortklassene har ulike teoriprøver. Det er forskjell på hvor mange oppgaver man får, hvor lang tid man har og hvor mange riktige man må ha for å få bestått teoriprøven.

Her kommer en oversikt over teoriprøvene for de ulike førerkortklassene. Oversikten er hentet fra Statens vegvesen sine nettsider[2]

KlasseKjøretøyTid i minutterAntall oppgaverAntall riktige for å bestå
A1Lett motorsykkel904034
A2Mellomtung motorsykkel904034
AMotorsykkel904034
BPersonbil/varebil904538
C1Lett lastebil 753025
CLastebil1204538
CELastebil med tilhenger1203025
DBuss1204538
D1Minibuss753025
AM 146Moped med to hjul603025
AM 147Moped med tre eller fire hjul603025
UUtrykningskjøretøy602521
TTraktor904538
SSnøscooter603025

Tilrettelagt teoriprøve

Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve dersom du har behov for det. Det kan eksempelvis skyldes at du har problemer med å lese og forstå oppgavene. Under en tilrettelagt teoriprøve, vil det være en sensor til stede som kan hjelpe deg med å forstå oppgavene.

Tillatte hjelpemidler

Noen av førerkortklassene tilbyr hjelpemidler du kan benytte deg av til teoriprøven.

For teoriprøven til klasse C1 og D1, kan du benytte deg av kalkulator, kladdeark og penn eller blyant som hjelpemidler. For klasse C, CE og D, kan du benytte deg av vegliste merket med «Teoriprøven», kalkulator, kladdeark for lastberegning, og penn eller blyant. For teoriprøven til yrkessjåførkompetanse kan du benytte deg av vegliste merket «Teoriprøven», kalkulator, kladdeark og penn eller blyant.

Teoriprøven for moped og snøscooter

For førerkort til moped (AM 146 og AM 147) og snøscooter (S), er teoriprøven siste steg og man trenger ikke å kjøre opp. Før du kan ta teoriprøven for disse førerkortklassene, må du har søkt om førerkort og fått søknaden godkjent, og du må ha gjennomført alt av obligatorisk opplæring.

Ikke bestått teoriprøve

Når du har svart på alle spørsmålene på teoriprøven, og har levert, vil du få resultatene med en gang. Du vil også få en oversikt over hvilke spørsmål du svarte riktig og galt på. Dersom du strøk på teoriprøven, må du vente to uker før du kan prøve på nytt. Da må du på nytt bestille time, vise legitimasjon og betale for å ta teoriprøven på nytt.

Kort oppsummert

Teoriprøven er en skriftlig prøve man må avlegge hos Statens vegvesen for å kunne få førerkort. I de fleste førerkortklasser kan du ta teoriprøven 6 måneder før du fyller alderskravet, men dersom du kjører opp til moped eller snøscooter, må du ha fylt alderskravet først.

Det er viktig å forberede seg godt før man skal ta teoriprøven, så man har større sjanse for å bestå. Dermed slipper du å utsette prosessen med å få førerkort, og du trenger ikke å betale for et nytt forsøk. Det finnes flere bøker og nettsider som hjelper deg med å øve til teoriprøven. Her får du muligheten til å teste deg på spørsmål som kan dukke opp på prøven. Bruk god tid på hvert spørsmål og les deg godt opp på forhånd, så vil du ha gode sjanser til å bestå teoriprøven.


[1] https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/teoriprove/dette-ma-du-vite-om-teoriproven/

[2] https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/teoriprove/teoriproven-i-de-ulike-klassene/