Førerkort til snøscooter

Førerkort til snøscooter: En komplett guide

Snøscooterlappen, eller klasse S som det står i førerkortet, lar deg kjøre snøscooter i Norge og Sverige. I denne artikkelen skal vi ta deg gjennom alt du trenger å vite om førerkort til snøscooter, og hvordan du kan skaffe deg det.

Hva kan jeg kjøre med klasse S på førerkortet mitt?

Du må være minst 16 år for å kunne kjøre opp til snøscooter.

Med klasse S i førerkortet ditt kan du kjøre alle typer snøscooter, med eller uten tilhengerslede. Du kan kjøre snøscooter i Norge og Sverige.

Dersom du er yngre enn 18 år, kan du kun kjøre snøscooter i klasse 1. Snøscootere som er registrert som klasse 1, har et forhold mellom effekt og egenvekt på maks 0,20 kW/kg. Dette finner du informasjon om i vognkortet.

Vær oppmerksom på at det finnes begrensninger på hvor du kan kjøre, med hensyn til miljø og annen trafikk. Det er vanligvis forbudt å kjøre snøscooter på offentlig veg. Du kan lese mer om reglene for hvor det er lov å kjøre her: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/motorferdsel-i-utmark/regler-for-motorferdsel-i-utmark/

Kan jeg kjøre snøscooter med andre førerkort?

Dersom du tok førerkort til motorsykkel, personbil eller traktor før 1. juli 2006, har du rett til å kjøre snøscooter – selv om du ikke har gjennomført opplæring for klasse S.

Svensk førerbevis for snøscooter

Dersom du bodde i Norge da du tok svensk førerbevis for snøscooter, vil dette ikke være gyldig i Norge. Med svensk førerbevis kan du kun kjøre snøscooter i Norge dersom var bosatt i Sverige da du fikk beviset, eller om du fikk det gjennom et studieopphold i Sverige som varte i minst 6 måneder.

Andre unntak

Statens vegvesen kan gi arrangører tillatelse til å gjennomføre gruppeturer på snøscooter, hvor deltakerne ikke har førerrett i utgangspunktet. Kravet er da at man må ha førerkort i en annen klasse, eller rett til å kjøre motorvogn i Norge. Ved et slikt unntak, er det arrangøren som er ansvarlig for at alle har tilstrekkelige ferdigheter til å kunne kjøre på en forsvarlig måte.

Hvordan få førerkort til snøscooter?

For å få førerkort til snøscooter, må du gjennom 17 timer med obligatorisk opplæring, i tillegg til trafikalt grunnkurs.

Trafikalt grunnkurs

Før man kan begynne å øvelseskjøre, må man gjennomføre trafikalt grunnkurs. Når dette er gjennomført, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre – både privat og sammen med en kjørelærer. Kurset er obligatorisk, og varer i totalt 17 timer. Du må være minst 15 år for å kunne ta kurset. På kurset skal du også gjennom mørkekjøring. Dersom du tar førerkortet mellom 16.mars og 31.oktober, kan du ta mørkekjøringen etter at du har kjørt opp.

Dersom du har førerkort fra før av, trenger du ikke å ta trafikalt grunnkurs på nytt.

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du lære om snøscooteren, og hvordan bruke den rent kjøreteknisk.

Du skal også gjennom et obligatorisk grunnkurs på dette trinnet. Kurset varer i 3 timer og tar for seg det du trenger å vite om motorferdsel i fjellet, bekledning ved kjøring og sikkerhetsutstyr.

Deretter skal du gjennom en obligatorisk praktisk opplæring. Dette varer også i 3 timer, og her skal du bli kjent med snøscooteren og bli bevisst på utfordringer som kan dukke opp ved kalde temperaturer og i ulike terreng. Du lærer om grunnleggende kjøreteknikk, vedlikehold av snøscooteren og sikkerhetskontroll.

På slutten av hvert trinn må du gjennom en trinnvurderingstime. Her skal du sammen med kjørelærer, vurdere om du har nådd målene for dette trinnet og er klar for neste del av opplæringen.

Trafikal del

På dette trinnet er målet å kunne kjøre trygt og selvstendig under varierte forhold.

Du skal gjennom en obligatorisk opplæring på 4 timer, der minst 3 av disse er egenkjøring i ulike terreng. Du skal lære å tilpasse kjøringen til terrenget og føre, samt hvordan ta hensyn til andre brukere av naturen. Du skal også forstå veltefare i ulendt terreng og løssnø, og hvordan kjøre med passasjer eller tilhengerslede.

Avsluttende opplæring

På siste trinn av opplæringen er målet at du kan kjøre selvstendig og ansvarlig, uten å påføre naturen unødvendig skade.

Du skal på dette trinnet gjennom et sikkerhetskurs i naturen, som har en varighet på totalt 7 timer. Her skal du lære å gjøre gode forberedelser før kjøring, hvordan ta gode valg under kjøringen og du skal lære om aktuelle nødtiltak og førstehjelp ved ulykker. Kurset starter med 2 timer opplæring i hvordan gjøre gode forberedelser før kjøring. Deretter skal minst 3 av de 5 gjenværende timene være selvstendig kjøring i og utenfor løype – noe av det også med opplastet tilhengerslede.

Teoriprøve

Til slutt skal du ta en teoriprøve på en trafikkstasjon. Du bestiller time på nett i forkant, og du må huske å søke om førerkort før du kan ta teoriprøven. Prøven er den avsluttende prøven for førerkort klasse S, og du trenger altså ikke gjennom noen oppkjøring etterpå. For å kunne ta teoriprøven, må du ha fylt 16 år og ha gjennomført alt av obligatorisk opplæring.

Når prøven er bestått, får du utstedt førerkort til snøscooter.

Hva koster det å kjøre opp til snøscooter?

Prisen for å ta førerkort til snøscooter ligger på et sted mellom 8000,- kroner og 13 000,- kroner. Forskjellen avhenger om du har behov for å leie snøscooter til opplæringen, eller om du har med din egen. Det er også noen forskjeller mellom de ulike trafikkskolene, på hvilken pris de tar og hva som er inkludert i prisen.

Her kommer et priseksempel på hva du kan forvente å måtte betale:

  • ·        Grunnkurs for klasse S koster omtrent 1 500,- kroner
  • ·        2 dager med praktisk kjøring koster rundt 7000,- kroner
  • ·        Leie av snøscooter koster rundt 3500,- kroner
  • ·        Teoriprøven koster 360,- kroner

Noen trafikkskoler tar heller en pakkepris for hele opplæringen, som eksempelvis kan koste 8500,- kroner. Sjekk ut din lokale trafikkskole, for å få en nøyaktig pris.

Kort oppsummert

Det å kjøre snøscooter kan være både gøy, og for noen også et praktisk fremkomstmiddel. Det er likevel en del regler for ferdsel man må følge. I Norge er det klare retningslinjer på hvor man har lov til å kjøre snøscooter. Du finner mer informasjon om dette på Miljødirektoratet sine nettsider, og du kan også forhøre deg med fylkesmannen dersom du er usikker på hvilke regler som gjelder.

Etter å ha gjennomført alt av obligatorisk opplæring, samt bestått teoriprøven, kan du glede deg over ditt nye førerkort til klasse S. Husk å kjøre etter forholdene, og ha med deg godt med klær og sikkerhetsutstyr – god tur!