Glattkjøring

Glattkjøring: alt du trenger å vite

Glattkjøring, som nå har skiftet navn til sikkerhetskurs på bane, er en obligatorisk del av opplæringen til flere av førerkortklassene. I denne artikkelen skal vi ta deg gjennom alt du trenger å vite om glattkjøring, hvordan du kan forberede deg på best mulig måte og hva man kan forvente av kostnader knyttet til kurset.

Hva er glattkjøring?

Sikkerhetskurs på bane, som tidligere ble kalt glattkjøring, er noe man må gjennom som en del av trinn 3 i trafikkopplæringen. Den obligatoriske opplæringen består totalt av 4 trinn; trafikalt grunnkurs, grunnleggende opplæring, trafikal del og avsluttende opplæring. I trinn 3, trafikal del, er målet å redusere risiko for ulykker, kjøre effektivt og sikkert, og å ha kunnskap om trafikantgrupper og interessemotsetninger[1]. Derfor er obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane en del av det man skal gjennom i trinn 3.  

Få et innblikk i hvordan glattkjøring vil foregå når du skal gjøre det! Se videoen under.

Sikkerhetskurset, eller glattkjøringen, varer i 4 timer og foregår på en lukket øvingsbane. Målet er å øve seg på å unngå ulykker. Du lærer blant annet hvordan du sikrer personer og last, og hvordan kjøremåten din avgjør hvor god eller dårlig kontroll du har over kjøretøyet.

Hvorfor trenger vi glattkjøring?

Spesielt i Norge har vi ulike årstider og varierende terreng vi kjører i, og dette påvirker også kjøreforholdene man kommer borti. Dersom det er dårlig vær, glatt, regn eller snø, kan man oppleve å ha dårligere veigrep. Målet med glattkjøringen er å forstå hvordan værforhold og terreng kan påvirke hvordan kjøretøyet reagerer, både med veigrep og bremselengde, og dermed være forberedt på hvordan man skal håndtere situasjoner som kan oppstå. For å unngå ulykker er det spesielt viktig å tilpasse farten etter forholdene, og å lære seg at det tar lengre tid for kjøretøyet å stanse dersom det er glatt føre.

Hvilken kjøreskoler tilbyr glattkjøring?

De fleste kjøreskoler tilbyr glattkjøring, men under finner du større kjøreskoler som har flere avdelinger spredt omkring i Norge som kan tilby deg glattkjøring.

Hva lærer man med glattkjøring?

På sikkerhetskurset lærer man hvordan det er å kjøre på krevende føre, gjennom praktisk kjøring på en bane som er spesiallaget for å teste kjøretøy under vanskelige kjøreforhold. Du får teste kjøreferdighetene på rett strekning, i svinger og i bakker. Det vil også være et teoretisk sikkerhetskurs i sikring av last og personer, hvor du øver på å sikre deg selv, barn og løse gjenstander.

Kurset starter med en kort innledning og forklaring av hva man skal gjennom, før man gjennomgår et teoretisk kurs om sikring av last og personer på en trygg måte. Her får man blant annet se hvordan bilen og lasten oppfører seg i en kollisjon. Her er sikkerhet det viktigste stikkordet.

Deretter skal man ut på selve øvingsbanen for å kjøre og teste kjøretøyet i ulike situasjoner. Her får man teste hvordan det er å kjøre på glatt føre, miste kontrollen over bilen og man lærer hvordan man håndterer kritiske situasjoner på best mulig måte. Denne læringen kan ha stor betydning for hvordan du reagerer dersom situasjonen oppstår i virkeligheten, og er derfor svært viktig å øve seg på.

Til slutt skal man sammen med kjørelærer, reflektere rundt dagens kjøring og hvilke tanker og erfaringer man har gjort seg. Målet er å føle seg litt bedre forberedt til å håndtere ulykkessituasjoner og krevende kjøreforhold.

Hvordan forberede seg til glattkjøring?

For noen er glattkjøringen en morsom opplevelse, hvor man får testet kjøretøy og ferdigheter under trygge omstendigheter, mens det for andre kan oppleves som skummelt eller krevende. Det er viktig å huske på at målet med glattkjøringen er å teste hvordan det er å kjøre når veiforholdene er krevende, og det er meningen at man skal prøve og feile. På denne måten vil man lære mest, og er bedre forberedt til fremtidige situasjoner som kan oppstå i trafikken – og har dermed større sjanse for å unngå ulykker.

Har man et godt grunnlag fra de tidligere trinnene i opplæringen, vil man få bedre utbytte av glattkjøringen, og man fokuserer mer på hvordan bilen reagerer ved ulike kjøreforhold – fremfor å ha for mye fokus på selve kjøringen.

Man kan også forberede seg ved å tenke over hvordan man selv vil reagere dersom bilen ikke reagerer slik vi er vant til på normalt føre, og hvordan reaksjonen din påvirker kjøreferdighetene.

Hva koster det for glattkjøring?

Totalt sett, kan man regne med å måtte betale rundt 6000,- kroner for glattkjøringen. Trafikkskolen tar rundt 4500,- kroner for sikkerhetskurs på bane, i tillegg kan leie av bil komme utenom. Prisen for leie av bane til glattkjøringen kommer i tillegg, og koster vanligvis rundt 1400,- kroner. Disse pengene går til NAF for leie av øvingsbane.

Sikkerhetskurs på bane er en obligatorisk del av kjøreopplæringen, og noen trafikkskoler har pakketilbud som gjelder for hele kurset. Det er derimot viktig å merke seg at leie av øvingsbane kommer i tillegg.

Kort oppsummert

Det er viktig å følge godt med når du er på sikkerhetskurs på bane, da denne læringen kan være til stor hjelp dersom du skulle havne i situasjoner hvor ulykker kan oppstå. Det å lære seg å kjøre under krevende vær- og veiforhold, er spesielt viktig for oss som bor i Norge – da forholdene og årstidene er svært varierte. Man må derfor være godt forberedt på hvordan kjøretøyet reagerer på ulike veigrep, og hvordan bremselengden øker når veien er glatt. Det å reflektere godt rundt egne ferdigheter og reaksjoner, er også svært nyttig. Når situasjonen oppstår, har man sjelden tid til å tenke for mye før man må handle. Da er det godt å ha gjennomført et sikkerhetskurs hvor man lærer seg hvordan man håndterer kritiske situasjoner, og får kontroll over kjøretøyet.


[1] https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/veien-til-forerkortet/personbil-b/