Mopedlappen

Førerkort klasse AM: Mopedlappen

Mopedlappen er for mange det første skrittet på vegen mot frihet og uavhengighet. Med førerkort til moped kan du enkelt ta deg rundt i byen, og er ofte det første steget mot å forstå trafikkregler og kjøretøy.

Hva er klasse AM?

Klasse AM står for moped, mopedbil eller ATV som er registrert som moped.

For å kunne få førerkort for moped, må du være minst 16 år. Du kan kjøre opp til moped som har to, tre eller fire hjul. En moped skal ikke kunne kjøre fortere enn 45 km/t. Du kan ikke kjøre med tilhenger på moped eller mopedbil.

Hvilken type moped du kan kjøre avhenger av om du har koder ut for klasse AM i førerkortet ditt, eller om du har mopedførerbevis.

Med kode 145, 146, 147 eller mopedførerbevis

Hvis du har førerkort med kode 145, 146 eller mopedførerbevis, kan du kjøre moped med to hjul. Du kan kjøre moped med tre eller fire hjul, hvis mopedens egenvekt er maks 150 kg (med el-moped skal ikke batterienes vekt regnes med i egenvekten). Førerkort klasse A1 (lett motorsykkel) gjelder også for klasse AM 146.

Dersom du har mopedførerbevis, har du kun førerrett i Norge. Du kan kjøre i andre land hvis du bytter mopedførerbeviset til førerkort for klasse AM 146. Dette gjør du ved å fylle ut og sende inn et søknadskjema til Statens vegvesen[1]. Mopedførerbevis ble utstedt frem til 2005.

Hvis du er født før 1985 kan du få førerkort for AM145 uten opplæring eller prøver etter dagens gjeldende regler.

Med kode 147 kan du kjøre moped eller mopedbil med tre eller fire hjul, uavhengig av vekt.

Med klasse AM uten kode

Dersom du kun har klasse AM på førerkortet ditt, uten koder, kan du kjøre alle typer moped med to, tre eller fire hjul. Du får automatisk klasse AM hvis du har førerkort til klasse A1 (lett motorsykkel) og er fylt 18 år, har førerkort til klasse A2 (mellomtung motorsykkel), A (motorsykkel) eller B (personbil), eller dersom du tar førerkort til både klasse AM 146 og AM 147.

Mopedbil

Dersom du har AM 147 i førerkortet ditt, kan du kjøre mopedbil. Mopedbilen ser ut som en liten bil, med ratt, pedaler og karosseri, men er registrert som moped.

ATV

Du kan kjøre ATV dersom den er registrert som moped, og da gjelder de samme reglene som til moped.

Hvilken skoler tilbyr mopedlappen?

Under ser du fire trafikkskoler vi anbefaler hvis du skal ta mopedlappen/Klasse AM/146/147 eller 145.

Hvordan få førerkort til moped?

Det første du må gjennom på vegen mot å få mopedlappen, er trafikalt grunnkurs. Dette er et teoretisk kurs som tar for seg det mest grunnleggende informasjonen man må kunne om trafikk og førerrollen. Trafikalt grunnkurs gjelder for alle typer førerkort, og må gjennomføres før man kan begynne å øvelseskjøre. I løpet av kurset skal du også gjennom førstehjelpskurs og mørkekjøring. Dersom du kjører opp mellom 16.mars og 31.oktober, kan du ta igjen mørkekjøringen etter at du har kjørt opp.

Når du har gjennomført trafikalt grunnkurs, kan du begynne å øvelseskjøre – privat eller på en trafikkskole. Det første du må lære deg, er å bruke mopeden rent kjøreteknisk. Du må kunne å starte, stanse, bremse, styre og kjøre mopeden før du kan prøve deg i trafikken. Du skal også gjennom et 3 timer langt teoretisk grunnkurs for moped, før du kan begynne med den praktiske opplæringen og kjøretimer.

Videre skal du ut i variert trafikk, for å lære deg å kjøre selvstendig og trygt. På dette steget av opplæringen må du også gjennomføre et sikkerhetskurs i trafikken. Her skal du lære å samhandle med andre trafikanter for å unngå ulykker.

Til slutt, skal du også gjennom et sikkerhetskurs på veg. Her lærer du å kjøre på landeveg og tettbebygde strøk, og å velge kjøreruter som er trygge og til minst mulig ulempe for andre trafikanter.

Mot slutten av opplæringen, må du søke om førerkort. Dette må være gjort før du kan ta teoriprøven for moped.

Teoriprøven gjennomføres på en trafikkstasjon, og du svarer på oppgaver og spørsmål på en datamaskin der. Du må i forkant av prøven bestille time på nett. Du får resultatet på teoriprøven med en gang du er ferdig. Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente i 2 uker før du kan ta den på nytt. Du må ha minst 25 riktige svar av totalt 30 spørsmål, for å få godkjent på teoriprøven.

Dersom du har gjennomført alt av obligatorisk opplæring og består teoriprøven, får du utstedt førerkort til moped.

Hva koster mopedlappen?  

Trafikalt grunnkurs og teorikurs for moped er obligatorisk dersom det er det første førerkortet du tar, og disse koster som regel mellom 4000,- og 5000,- kroner.

Sikkerhetskurs i trafikk ligger på rundt 2000,- kroner. Det samme gjelder for sikkerhetskurs på veg.

Kjøretimer og trinnvurderingstimer (vurdering om hvorvidt man har nådd målene på hver del av opplæringen), koster omtrent 1000,- kroner.

Teoriprøven koster 360,- kroner. Utstedelse av førerkort koster rundt 200,- kroner.

Til sammen kan man regne med å betale omtrent 9000,- kroner for mopedlappen. Det er likevel viktig å merke seg at prisene kan variere fra kjøreskole til kjøreskole, og utfra hvor mange kjøretimer man har behov for.

Det er mulig å spare noen penger, ved å finne den billigste kjøreskolen og bruke mye tid på å øvelseskjøre selv privat – fremfor å ta ekstra kjøretimer hos en kjøreskole. Det er også mulig å be kjøreskolen om et pakketilbud på opplæring til moped. På denne måten vil du kanskje kunne få et godt tilbud, og får full oversikt over totalprisen fra starten av.

Kort oppsummert

Det kan føles både befriende og praktisk å kunne kjøre moped, men det kommer også med et ansvar. Når du ferdes i trafikken er du ansvarlig både for egen sikkerhet, men du skal også kjøre på en måte som er sikker og forutsigbar for andre trafikanter.

Med mopedlappen kan du kjøre moped med to, tre eller fire hjul, og du kan få førerkortet fra fylte 16 år. Fra du er 16 år til du fyller 18 år, kan du kun kjøre moped med maksfart på 45 km/t. Mopeden må også ha egenvekt under 150 kg.

Når du har gjennomført alt av obligatorisk opplæring ved en kjøreskole, og bestått teoriprøven, kan du endelig glede deg over å ha fått mopedlappen.


[1] https://www.vegvesen.no/globalassets/forerkort/ta-forerkort/soknad-om-forerkort-og-kompetansebevis-egenerklaering-om-helse.pdf