Førerkort klasse B

Førerkort klasse B – en komplett guide

Førerkort klasse B er ett av de vanligste og mest ettertraktede førerkortene i Norge. Enten du er nybegynner og ønsker ditt aller første førerkort, eller om du allerede har førerkort og ønsker kunnskap om hvilke kjøretøy du kan kjøre med klasse B, vil denne artikkelen guide deg gjennom alt du trenger å vite.

Hva kan jeg kjøre med førerkort klasse B?

Klasse B er en av de vanligste førerkortene å ha i Norge, og gir deg først og fremst muligheten til å kjøre personbil[1].Du kan kjøre biler som har en totalvekt på maks 3500 kg, og kan være godkjent for maks 8 passasjerer – i tillegg til føreren.

Tilhenger

Med førerkort til personbil, kan du også trekke tilhenger bak bilen. Tilhengerens totale vekt kan maks være 750 kg. Du kan derimot trekke en tilhenger som er noe tyngre enn dette, dersom vekten for både bil og tilhenger ikke overstiger 3500 kg totalt.  

Dersom du ønsker å trekke en tilhenger som i utgangspunktet er tyngre enn 750 kg, må du kjøre opp til tilhengerlappen for klasse B. Da får du førerkort for klasse BE.

Moped, motorsykkel og ATV

Med førerkort til klasse B kan du også kjøre alle typer mopeder, med to, tre eller fire hjul. Du kan kjøre motorsykkel med fire hjul, og kan trekke tilhenger bak denne på opptil 750 kg – dersom det står i vognkortet at den kan det og den ikke har et slagvolum over 125 cm3.

Du kan også kjøre ATV, dersom den er registrert som motorsykkel med fire hjul. Her gjelder de samme reglene som for motorsykkel med fire hjul.

Med klasse B tatt før 19. januar 2013, kan du også kjøre motorsykkel med tre hjul.


[1] https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/hva-har-du-lov-a-kjore/personbil-klasse-b/

Snøscooter

Tok du førerkort til klasse B før 1. juli 2006, kan du også kjøre snøscooter, med eller uten tilhengerslede. På førerkortet står dette markert som klasse S. Førerkort til snøscooter gjelder kun i Norge og Sverige.

Traktor

Med klasse B kan du også kjøre traktor med en tillatt totalvekt på maks 3500 kg. Dersom du trekker tilhenger, kan traktoren maks kjøre 40 km/t. Førerrett for traktor gjelder kun i Norge.

Dersom du tok klasse B eller klasse T (traktorlappen) før 1. januar 2005, kan du kjøre traktor uten begrensninger på vekt eller fart. Dette står markert på førerkortet som kode T 142.

Motorredskap

Motorredskap er kjøretøy som for eksempel en gaffeltruck eller en hjullaster. Med førerkort til klasse B, kan du kjøre motorredskap med en tillatt totalvekt på maks 3500 kg. Hvis du trekker tilhenger, kan redskapet maks kjøre 40 km/t. Førerretten for motorredskap gjelder kun i Norge.

 Dersom du tok klasse B før 1. januar 2005, kan du kjøre motorredskap med en tillatt totalvekt på maks 7500 kg. Du kan derimot kjøre motorredskap som har en totalvekt som er høyere enn dette, hvis redskapet kan kjøre maks 50 km/t. På førerkortet er dette markert med kode 152.

Beltebil

Med førerkort til klasse B kan du også kjøre beltebil, med eller uten tilhengerslede.

Kravene for å få førerkort til bil

Du må være minst 18 år for å kunne kjøre opp til klasse B. Du kan velge om du ønsker å kjøre opp til bil med manuelt eller automatisk gir. Dersom du velger automatisk gir, vil førerkortet ditt begrenses til denne typen biler.

For å få førerkort til bil, er du nødt til å gjennom en del obligatorisk opplæring først.

Slik ser førerkortet ut til Klasse B (Personbil)

Det første du må gjennomføre er trafikalt grunnkurs. Dette er et teoretisk kurs, hvor du lærer om trafikksikkerhet, mørkekjøring og førstehjelp. Kurset kan tas fra og med fylte 16 år. Dersom du er fylt 25 år, er du fritatt for å ta trafikalt grunnkurs, men du må likevel delta på mørkekjøringsdemonstrasjon og førstehjelpskurs.

Det neste man må gjennom i opplæringsprosessen, er øvelseskjøring og grunnleggende opplæring på bil. Du må først og fremst lære deg hvordan bilen fungerer, rent kjøreteknisk. Deretter må du lære deg hvordan du kjører bilen på en sikker og ansvarlig måte i trafikken. I tillegg til at du må lære deg alle trafikkreglene. I løpet av opplæringen må du gjennom ulike deler, som blant annet en lengre kjøretur, forbikjøring og glattkjøring. Alle disse delene er ment til å forberede deg på ulike situasjoner man kan møte på i trafikken og som bilkjører.

Etter at man er ferdig med alt av obligatorisk opplæring og kjøretimer hos kjøreskolen, må man gjennomføre og bestå både en teoretisk test og en praktisk førerprøve (oppkjøringen). Disse prøvene tas på Statens vegvesen.

Først må du ta teoriprøven. Denne gjennomføres på en datamaskin, og du får spørsmål om trafikkregler, sikkerhet og tekniske aspekter ved bilkjøring. Denne må godkjennes før du kan ta den praktiske prøven. Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente to uker før du kan prøve på nytt. Teoriprøven kan tas inntil seks måneder før du fyller alderskravet til førerkortet.

Når du er fylt 18 år, og bestått teoriprøven, kan du ta oppkjøringen. Dette er en praktisk prøve, hvor du sammen med en sensor fra Statens vegvesen, gjennomfører en rekke kjøretester for å sjekke om ferdighetene og kjøringen er god nok til å få førerkortet. Her vektlegges både kjøretekniske ferdigheter og trafikksikkerhet.

Når alle punkter over er gjennomført og bestått, får du utstedt et førerkort. Kortet er et fysisk bevis på at du har rettigheten til å kjøre bil i Norge, og du må ha det med deg hver gang du skal ut og kjøre. Kortet fås både som et fysisk kort og digitalt på mobilen, og begge deler er godkjent som førerkortbevis.

Hva koster det å ta førerkort til bil?

Hvilken pris du kan forvente å betale for å kjøre opp til bil, vil variere utfra flere faktorer. Hvor dreven du er på å kjøre bil, vil ha betydning for hvor mange kjøretimer du har behov for, som igjen spiller ut på den totale prisen. Det er også forskjeller fra kjøreskole til kjøreskole, og hvilken pris de tar for de ulike delene av opplæringen. Det vil derfor alltid være smart å sjekke med ulike kjøreskoler for å finne det beste alternativet innenfor ditt budsjett.

I gjennomsnitt kan man forvente å betale et sted mellom 20 000,- kroner og 40 000,- kroner for å kjøre opp til bil. Her følger en oversikt over utgiftene du kan forvente deg:

  • Trafikalt grunnkurs: rundt 3700,- kroner
  • Kjøretime: rundt 800,- kroner
  • Trinnvurderingstimer: rundt 1600,- kroner
  • Sikkerhetskurs på bane: rundt 4400,- kroner
  • Sikkerhetskurs på veg: rundt 8500,- kroner
  • Oppkjøring og leie av bil til oppkjøring: rundt 2500,- kroner
  • Teoriprøve: 360,- kroner

Kort oppsummert

Med førerkort til klasse B får du friheten til å kunne utforske verden fra førersetet, men vegen dit er ikke alltid like enkelt å forstå. For å kunne få førerkort til bil, er det mye du må lære deg. Du må gjennom en rekke deler av en obligatorisk opplæringsplan, og du kan forvente deg både teorikurs og praktisk kjøring. Det er heller ikke billig å ta førerkort, og man må forvente å betale et sted mellom 20 000,- kroner og 40 000,- kroner for å kjøre opp til bil.

Det er også viktig å huske på at gyldigheten til et førerkort ikke varer evig. Etter en viss tid, blir det nødvendig å fornye bildet på førerkortet ditt – slik at det samsvarer med hvordan du ser ut per tidspunkt. Når du fyller 80 år må du også levere helseattest ved fornyelse av førerkort, for å vise at syn, hørsel og reaksjonsevne er trafikksikkert nok til å kjøre bil. Du må også levere helseattest dersom du har sykdommer som kan gå utover kjøreegenskapene dine.