Førerkort klasse A2

Førerkort klasse A2

Førerkortklasse A2 er en klasse som lar deg kjøre mellomtung motorsykkel. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke regler og begrensninger som gjelder, hvordan du kan skaffe deg førerkort til denne klassen og hvordan du kan utvide fra klasse A1 til A2.    

Hva kan jeg kjøre med førerkort klasse A2?

Med førerkort til klasse A2 kan du kjøre mellomtung motorsykkel, med eller uten sidevogn. Du må være minst 18 år for å kunne kjøre opp til klasse A2[1].

Motorsykkelen kan maks ha en effekt på 35 kW, og forholdet mellom effekt og egenvekt kan maks være 0,2 kW/kg. Dersom motorsykkelen er nedtrimmet, kan den opprinnelige effekten maks ha vært det dobbelte av nåværende effekt.

Du kan også kjøre motorsykkel med tre hjul, dersom den har en effekt på maks 15 kW.  

Du kan trekke tilhenger etter motorsykkelen, dersom den har et slagvolum på over 125 cm3 og er godkjent for å tekke tilhenger. Den tillatte tilhengervekten står i vognkortet.

Du kan kjøre lettmotorsykkel, med eller uten sidevogn, dersom motorsykkelen har et slagvolum på maks 125 cm3, og en effekt på maks 11kW. På førerkortet er detter markert som A1.   

Du kan kjøre alle typer moped med to, tre eller fire hjul. Dette er markert som klasse AM i førerkortet.

Skoler som kan hjelpe deg med Klasse A2

Hvordan får jeg førerkort til mellomtung motorsykkel?

Førerkortet til mellomtung motorsykkel kan være et bra steg på vegen mot førerkortet til klasse A – tung motorsykkel. Når du har fylt 18 år, og har gjennomført trafikalt grunnkurs, kan du begynne på opplæringen til klasse A2.

Dersom du allerede har førerkort for lett motorsykkel og skal utvide til mellomtung motorsykkel, trenger du kun å ta et obligatorisk påbyggingskurs. Dette forutsetter at du har hatt førerkortet til lett motorsykkel i minst 2 år. Du kan begynne med opplæringen for klasse A2 når du har hatt førerretten i minst 1 år.

Om du ikke har førerkort til motorsykkel fra før, må du derimot gjennom en del flere trinn.

Trafikalt grunnkurs

Det første du må ta, dersom du ikke har tatt det tidligere eller har førerkort i en annen klasse, er trafikalt grunnkurs. Dette er et teoretisk kurs som tar for seg den grunnleggende forståelsen av å være fører av et kjøretøy, og varer i totalt 17 timer fordelt på flere dager. Kurset inkluderer også en mørkekjøringsdemonstrasjon, og et førstehjelpskurs.    

Grunnleggende opplæring og grunnkurs

På dette trinnet av opplæringen skal du lære om motorsykkelen, hvordan den fungerer og hvordan du bruker den. Mye av dette er det også mulig å øve på privat.

Videre må du gjennom et teoretisk kurs, hvor du lærer deg hva kjøring med motorsykkel innebærer, hvordan du kan unngå ulykker og generelt om sikkerhet.

Dette trinnet er likt for alle motorsykkel-klasser, og trenger bare å gjennomføres én gang. Dersom du har førerkort til lett motorsykkel fra før av, trenger du altså ikke å ta denne delen på nytt.

Trinnvurdering

 Etter hvert trinn må du sammen med kjørelærer gjennom en trinnvurdering. Her skal man sammen vurdere om ferdighetene er gode nok til å starte på neste trinn i opplæringen.

Trafikal del og sikkerhetskurs

 På dette trinnet av opplæringen skal du lære å kjøre selvstendig i varierende trafikkmiljø. Hvor mange kjøretimer du har behov for varierer fra person til person, utfra ferdigheter og hvor mye du øvelseskjører privat ved siden av.   

Mot slutten av dette trinnet skal du gjennom et sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk. Dette kurset varer i 4 timer og tar for seg hvordan du skal ta hensyn til fysiske og psykiske begrensninger og bli bevisst på sammenhengen mellom gode ferdigheter og kjøreglede.

Her følger det enda en trinnvurderingstime før du kan gå videre til avsluttende del av opplæringen.

Avsluttende opplæring og sikkerhetskurs på veg

Når du nærmer deg slutten av opplæringen, er det lurt å begynne å tenke på å søke om førerkort. Dette må være i orden før du kan ta teoriprøven.

På dette trinnet er målet å bli god på å kjøre ansvarlig og i god samhandling med andre trafikanter. Her er det viktig å øvelseskjøre mye for å bli trygg på egne ferdigheter.

Videre skal du gjennom et sikkerhetskurs på veg, som varer i 5 timer. Her lærer du å planlegge en lengre kjøretur på motorsykkel, hvordan kjøre tydelig, sikkert og effektivt i ulik trafikk og å være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som fører også etter at du har fått førerkortet.

Teoriprøve og oppkjøring

Til slutt må du avlegge en teoretisk prøve på en trafikkstasjon. Du bestiller time på nett, gjennomfører på en av deres datamaskiner og får resultatet med en gang du er ferdig.

Oppkjøringen varer i 65 minutter og består av to deler. Den første delen er en ferdighetsprøve, hvor du blir testet på sikkerhet og kjøretekniske ferdigheter på et lukket område. Del to er en trafikal prøve, og består av kjøring i variert trafikk. Også her får du resultatet med en gang du er ferdig.

Når du har gjennomført all obligatorisk opplæring, og bestått både teoriprøven og oppkjøringen, får du utstedt førerkort til klasse A2 – mellomtung motorsykkel.  

Hva koster det å ta førerkort til mellomtung motorsykkel?

Kostandene for å ta førerkort til klasse A2 varierer utfra om du har førerkort litt lett motorsykkel fra før av, eller ikke. Det vil også ha noe å si for prisen om du trenger mange ekstra kjøretimer, eller kun de obligatoriske delene. Her følger en oversikt over kostnadene du kan forvente deg ved de ulike alternativene:

Utvidelse fra lett motorsykkel (A1) til mellomtung motorsykkel (A2):

 • 3 timer innledende teori og kjøring: rundt 2200,- kroner
 • 4 timer sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk: rundt 4200,- kroner
 • Sikkerhetskurs på veg, 5 timer: rundt 5200,- kroner

Oppkjøring til klasse A2 uten førerkort til motorsykkel fra før:

 • Trafikalt grunnkurs (dersom man ikke har dette fra før av): 3700,- kroner
 • Kjøretimer: rundt 1000,- kroner per time
 • Grunnkurs: rundt 1400,- kroner
 • Trinnvurderingstime: rundt 1000,- kroner per time
 • Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk: rundt 4200,- kroner
 • Sikkerhetskurs på veg for klasse A2: rundt 5200,- kroner
 • Førerprøve og leie av motorsykkel til prøven: rundt 3000,- kroner
 • Teoriprøve: 360,- kroner.

Prisene over er kun et priseksempel og vil variere fra kjøreskole til kjøreskole. Det kan derfor være lurt å sjekke hva de ulike kjøreskolene i ditt nærområde tilbyr, før du bestemmer deg.

Kort oppsummert

Dersom du har førerkort til lett motorsykkel fra før av (klasse A1), vil vegen mot førerkort for mellomtung motorsykkel være betydelig kortere enn om du ikke har noe førerkort fra før av. Med klasse A1 på førerkortet ditt fra tidligere, vil du kun trenge å ta påbyggingskurs – noe som vil være både raskere å gjennomføre og billigere.

Før man vurderer å kjøre opp til mellomtung motorsykkel, bør man også vurdere om man på et senere tidspunkt ønsker å kjøre opp til tung motorsykkel – og dermed om det heller vil være mer gunstig å vente til man fyller kravene for å ta klasse A. Slik vil du spare både tid og penger.


[1] https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/veien-til-forerkortet/motorsykkel-a2/