Førerkort klasse A1

Førerkort klasse A1 – en komplett guide

Det å kjøre motorsykkel kan for mange være en befriende følelse, og en drøm for den som ønsker å utforske verden på to hjul. I denne artikkelen skal vi ta deg gjennom alt du trenger å vite om førerkort til lett motorsykkel.

Hva kan jeg kjøre med førerkort klasse A1?

Med førerkort til klasse A1 kan du kjøre lett motorsykkel, med eller uten sidevogn. For å kunne kjøre opp til lett motorsykkel må du være minst 16 år[1].

Du kan kjøre en motorsykkel med slagvolum på maks 125 cm3, og en effekt på maks 11 kW. Du kan kjøre motorsykkel med tre hjul dersom den har en effekt på maks 15 kW. Denne informasjonen står i vognkortet til motorsykkelen.

Med førerkort til klasse A1 kan du også kjøre moped med to, tre eller fire hjul. På førerkortet er dette markert som klasse AM. Hvis mopeden har tre eller fire hjul, og en egenvekt på over 150 kg, må du være 18 år eller eldre for å kunne kjøre den.

Dersom du har tatt klasse A1 før 1. juli 2006, kan du også kjøre snøscooter. Dette er markert som klasse S i førerkortet. Førerretten gjelder kun i Norge og Sverige.

Hvordan får jeg førerkort til lett motorsykkel?

Det er flere trinn man må gjennom i den obligatoriske opplæringen for å kunne kjøre opp til lett motorsykkel.

Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne med noe som helst, må du ta et trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og varer i 17 timer. Her lærer du deg den grunnleggende forståelsen du trenger for å kjøre motorvogn i trafikken. Du må være minst 15 år for å kunne ta trafikalt grunnkurs. På kurset skal du også gjennom mørkekjøringsdemonstrasjon – men dersom du kjører opp mellom 16.mars og 31.oktober kan du gjennomføre denne delen etter oppkjøringen. Når du har fullført trafikalt grunnkurs får du et bevis som gir deg retten til å kunne øvelseskjøre.

Dersom du er over 25 år, er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs og trenger heller ikke bevis for å kunne øvelseskjøre. Du må derimot ha med deg legitimasjon når du øver.

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet av opplæringen skal du lære deg hvordan motorsykkelen fungerer og hvordan du kjører den. Her avhenger antall kjøretimer av hvor god man er kjøreteknisk, og hvor mye man har øvelseskjørt privat i tillegg. På dette nivået skal du lære deg hvordan du forbereder deg på å kjøre motorsykkelen, hvordan du starter den, girer, bremser og stanser den.

Grunnkurs teori

Før du starter med den praktiske opplæringen, må du gjennom et teorikurs på 3 timer. Her lærer du hvordan du unngår ulykker, hva kjøring av motorsykkel innebærer og hvilket sikkerhetsutstyr som er påbudt å bruke.

Dette kurset er likt for alle førerkortklassene til motorsykkel (A1, A2 og A), og trenger derfor bare gjennomføres en gang om man kjører opp til flere av klassene.

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære deg å kjøre selvstendig i variert trafikk. Hvor mange kjøretimer du trenger her, varierer igjen utfra ferdigheter og hvor mye du øvelseskjører privat. Her lærer du om kjøreegenskaper ved motorsykkelen, kjøreteknikk, sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø og hvordan vurdere egne ferdigheter.

I løpet av denne tiden, skal du også gjennomføre et sikkerhetskurs på 4 timer. Her lærer du om trafikksikkerhet, hvordan samhandle med andre trafikanter og å velge kjøremåter med lav risiko.

Avsluttende opplæring

På dette trinnet skal du gjennomføre er et sikkerhetskurs på veg som varer i 5 timer. Her lærer du blant annet å planlegge lengre kjøreturer på motorsykkel og hvordan kjøre selvstendig, sikkert og effektivt i varierte trafikkmiljø.

Mot slutten av opplæringen kan det være lurt å begynne å tenke på å søke om førerkort på Statens vegvesen sine nettsider[2].

Teoriprøve og oppkjøring

Teoriprøven tar du på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Du må bestille time på forhånd, og du må ha søkt om førerkort før du kan ta prøven. Du besvarer oppgaven på en datamaskin og får resultatene med en gang du har levert prøven. Teoriprøven kan avlegges tidligst 6 måneder før du fyller alderskravet til lett motorsykkel.

Når du har bestått teoriprøven, og gjennomført all obligatorisk opplæring, kan du gjennomføre oppkjøringen. Oppkjøringen består av to deler, en ferdighetsprøve og en trafikal prøve, og tar omtrent 65 minutter å gjennomføre. Ferdighetsprøven tar for seg sikkerhetskontroll av motorsykkelen og ulike kjøretekniske øvelser på et lukket område. Den trafikale prøven foregår ute i trafikken i varierte forhold og omgivelser. Du får også her vite resultatene med en gang du er ferdig.

Hva koster det å ta førerkort til lett motorsykkel?

Den totale prisen du kan forvente å betale for oppkjøring til lett motorsykkel, vil variere ut fra hvilken trafikkskole du velger og hvor mange kjøretimer du har behov for. Men i gjennomsnitt vil det koste et sted mellom 20 000,- og 25 000,- kroner. Her følger en oversikt over utgiftene du kan forvente deg:

–        For trafikalt grunnkurs kan du regne med omtrent 3700,- kroner.

–        Grunnkurset koster rundt 1400,- kroner.

–        Trinnvurderingstime koster rundt 1000,- kroner per gang.

–        Sikkerhetskurs i trafikk koster rundt 4200,- kroner.

–        Sikkerhetskurs på veg koster rundt 5200,- kroner.

–        Leie av sykkel til oppkjøringen koster rundt 3100,- kroner.

–        Teoriprøven koster rundt 360,- kroner.

–        Førerprøven koster rundt 1900,- kroner.

Dette er kun et priseksempel[3], og prisene kan variere fra kjøreskole til kjøreskole.

Kort oppsummert

For å kunne kjøre opp til lett motorsykkel må du gjennom flere obligatoriske trinn i opplæringen, og du må bestå både en teoriprøve og en praktisk førerprøve. Man kan også forvente seg at det koster en del for å kjøre opp til lett motorsykkel. Det kan derfor være lurt å vurdere om man heller bør vente til man fyller alderskravene for større motorsykler, før man velger å bruke penger på oppkjøring til lett motorsykkel. En annen måte å spare penger på, er å gjøre en del av øvelseskjøringen privat.

Selv om oppkjøringen til lett motorsykkel kan virke lang og krevende, er det trygt å vite at man har vært gjennom god opplæring og føler seg selvstendig og sikker når man skal ut i trafikken på to hjul.


[1] https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/hva-har-du-lov-a-kjore/motorsykkel-klasse-a1/

[2] https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/sok-om-forerkort/

[3] https://www.abes-trafikkskole.com/forerkort/lett-motorsykkel