Førerkortet

Førerkort – en komplett guide

Enten du ønsker å få ditt første førerkort, eller utvide førerkortet du allerede har, er det viktig å ha god oversikt over hele prosessen og hvor mye det vil koste deg. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva et førerkort egentlig er, hvilke førerkortklasser vi har i Norge og hvordan man kan skaffe seg et førerkort. Til slutt skal vi se på hva det koster å ta førerkort i 2023.

Hva er et førerkort?

Et førerkort er en offentlig tillatelse til å kunne kjøre motorvogn i Norge. Det finnes flere førerkortklasser, og du kan skaffe deg førerkort for en eller flere av disse klassene. Det mest vanlige førerkortet å ha er klasse B – førerkort til personbil.

Et førerkort er et personlig kort, som fås både fysisk og digitalt, som viser hvilke motorkjøretøy du har lov til å kjøre i Norge. Førerkortet blir utstedt av Statens vegvesen, etter at du har bestått obligatorisk opplæring, oppkjøring og teoriprøve. Førerkortet må du ha med deg hver gang du er ute og kjører, og du kan selv velge om du tar med det fysiske kortet eller om du velger å laste det ned digitalt på mobilen din.

Førerkortklasser

Her følger en grundig oversikt over de ulike førerkortklassene, og hvilke regler og begrensninger som gjelder for de ulike klassene.[1]

·       Klasse AM – Moped

Med Klasse AM i førerkortet ditt, kan du kjøre moped, mopedbil eller ATV som er registrert som moped.

For å kunne få førerkort for moped, må du være minst 16 år. Du kan kjøre opp til moped som har to, tre eller fire hjul. En moped skal ikke kunne kjøre fortere enn 45 km/t. Du kan ikke kjøre med tilhenger på moped eller mopedbil. Hvilken type moped du kan kjøre, avhenger av hvilke koder du har i førerkortet ditt og om du har mopedførerbevis.

Hvis du er født før 1985 kan du få førerkort for AM145 uten opplæring eller prøver etter dagens gjeldende regler.

·       Klasse S – Snøscooter

Med klasse S i førerkortet ditt, kan du kjøre snøscooter, med eller uten tilhengerslede.

Du må være minst 16 år for å kunne kjøre opp til snøscooter. Snøscootere finnes i 2 klasser, B1 og B2, og dette står i vognkortet. Hvis du er under 18 år, kan du kun kjøre snøscootere i klasse 1 – som vil si at forholdet mellom effekt og egenvekt er maks 0,20 kW/kg. Med førerkort til snøscooter kan du kjøre i både Norge og Sverige, og du kan kjøre med tilhengerslede.

Du har rett til å kjøre snøscooter hvis du tok førerkort til personbil, motorsykkel eller traktor før 1.juli 2006, selv om du ikke har gjennomført opplæring og prøver etter dagens lover og regler.

Det er også mulig å delta på arrangerte gruppeturer med snøscooter uten å ha førerett, dersom deltakerne har førerkort i en annen klasse.

·       Klasse T – Traktor

Med klasse T i førerkortet ditt, kan du kjøre traktor og motorredskap.

Du må være minst 16 år for å kunne kjøre opp til klasse T. Du kan kjøre traktor med eller uten tilhenger, og kan maks kjøre 40 km/t. Den totale vekten for traktor og tilhenger kan maks være 25 000 kg. Vektbegrensningen forsvinner når du har hatt klasse T i to år, eller når du har fylt 21 år.

I førerkortet ditt kan du ha ulike koder som forklarer hvilke regler som gjelder for hastighet, totalvekt og type traktor du kan kjøre.

Du kan også kjøre motorredskap, som gaffeltruck eller hjullaster. Denne kan maks kjøre 40 km/t og veie maks 25 000 kg. Eventuelle koder på førerkortet ditt gjelder også for motorredskap.

Du kan også kjøre ATV som er registrert som traktor, og alle typer mopeder med tre eller fire hjul. Har du tatt førerkortet før 1.juli 2006, kan du også kjøre snøscooter.

·       Klasse A1 – Lett motorsykkel

Med førerkort til klasse A1 kan du kjøre lett motorsykkel, med eller uten sidevogn.

Du må være 16 år for å kunne kjøre opp til lett motorsykkel, og den kan ha et slagvolum på maks 125 cm3 og en effekt på maks 11 kW. Du kan kjøre motorsykkel med tre hjul dersom den har en effekt på maks 15 kW. Dette finner du informasjon om i vognkortet. Du kan også kjøre moped med to, tre eller fire hjul.

Har du tatt klasse A1 før 1.juli 2006, kan du også kjøre snøscooter.

·       Klasse A2 – Mellomtung motorsykkel

Med førerkort til klasse A2 kan du kjøre mellomtung motorsykkel, med eller uten sidevogn.

Du må være minst 18 år for å kunne kjøre opp til klasse A2. Motorsykkelen kan maks ha en effekt på 35 kW, og forholdet mellom effekt og egenvekt kan maks være 0,2 kW/kg. Du kan også kjøre motorsykkel med tre hjul, dersom den har en effekt på maks 15 kW.  

Du kan trekke tilhenger etter motorsykkelen, dersom den har et slagvolum på over 125 cm3 og er godkjent for å tekke tilhenger (og at dette står i vognkortet). Du kan kjøre alle typer moped (AM) og lett motorsykkel (A1) med klasse A2 på førerkortet.

·       Klasse A – Tung motorsykkel

Med klasse A på førerkortet ditt kan du kjøre tung motorsykkel, med eller uten sidevogn.

Du må være minst 24 år gammel for å kunne kjøre opp til tung motorsykkel. Du kan derimot utvide til klasse A før fylte 24 år, dersom du har hatt klasse A2 i minst to år.

Du kan trekke tilhenger bak motorsykkelen, dersom den er godkjent for dette.

Du kan også kjøre lett motorsykkel (A1), mellomtung motorsykkel (A2) og moped (AM) med førerkortet til tung motorsykkel (A). Tok du førerkortet før 1.juli 2006, kan du også kjøre snøscooter.  

·       Klasse B – Personbil

Med klasse B på førerkortet ditt kan du kjøre personbil, med eller uten tilhenger.

Du må være minst 18 år for å kunne kjøre opp til klasse B. Du kan kjøre en personbil som har en totalvekt på maks 3500 kg, og den kan være godkjent for maks 8 passasjerer – i tillegg til føreren.

Du kan trekke tilhenger bak personbilen, så lenge tilhengerens tillatte totalvekt er maks 750 kg. Du kan trekke en tilhenger som er tyngre enn dette, hvis totalvekten for personbil og tilhenger ikke overstiger 3500 kg. Du kan ta tilhengerlappen for klasse B, dersom du ønsker å trekke tyngre tilhenger enn beskrevet over.

Med klasse B på førerkortet kan du kjøre alle typer moped (AM), lett motorsykkel med fire hjul og ATV registrert som motorsykkel. Kjørte du opp til klasse B før 19.januar 2013, kan du også kjøre motorsykkel med tre hjul.

Du kan også kjøre traktor eller motorredskap med en tillatt totalvekt på 3500 kg – og dersom du kjører med tilhenger er fartsgrensen 40 km/t. Kjørte du opp til klasse B før 1. januar 2005, kan du kjøre traktor uten begrensning på vekt eller fart.

Dersom du kjørte opp til klasse B før 1.juli 2006, kan du også kjøre snøscooter.  

·       Klasse E – Tilhenger til motorvogn

Dersom du har førerkort til klasse B, C, C1, D eller D1, kan du kjøre opp til klasse E i tillegg. Denne førerkortklassene gjelder for tilhengere, og gir deg muligheten til å kunne kjøre med tyngre og større tilhenger enn det som er tillatt i de ulike klassene fra før av.   

·       Klasse C1 – Lett lastebil

Med klasse C1 kan du kjøre lett lastebil, og kan trekke tilhenger på opptil 750 kg.

Du må være minst 18 år for å kunne kjøre opp til klasse C1. Du kan kjøre en lastebil med tillatt totalvekt mellom 3500 kg og 7500 kg, og kan være godkjent for opptil 8 passasjer.

Du kan også kjøre traktor eller motorredskap med tillatt totalvekt på maks 7500 kg, og uten begrensninger på hvor fort de kan kjøre. Du kan kjøre med tilhenger dersom traktoren/motorredskapet kjører maks 40 km/t.

·       Klasse C – Lastebil

Med førerkort til klase C kan du kjøre lastebil uten begrensninger på totalvekt.

Du må være minst 21 år og allerede ha førerkort til klasse B, for å kunne kjøre opp til klasse C. Du kan være yngre enn 21 år, dersom du har fullført eller startet på obligatorisk yrkessjåførutdanning.

Førerkort til klasse C gjelder for alle typer lastebiler, også lett lastebil (C1). Lastebilen du kjører kan være godkjent for opptil 8 passasjerer.

Du kan også kjøre traktor eller motorredskap med eller uten tilhenger. Tilhengeren kan ha en totalvekt på maks 750 kg, eller tyngre dersom traktorens maksfart er 40 km/t.

·       Klasse D1 – Minibuss

Med førerkort til klasse D1 kan du kjøre minibuss som er godkjent for opptil 16 passasjerer.  

Du må være minst 21 år, og ha førerkort klasse B fra før av, for å kunne ta førerkort klasse D1. Du kan være yngre enn 21 år, dersom du har fullført eller startet på obligatorisk yrkessjåførutdanning.

Du kan kjøre minibuss som er godkjent for mellom 9 og 16 passasjerer, og den kan være maks 8 meter lang.

Du kan kjøre minibuss med tilhenger dersom den har en tillatt totalvekt på maks 750 kg. Vil du trekke en tilhenger som er tyngre enn dette, må du ta førerkort for tilhenger til minibuss – klasse D1E.

·       Klasse D – Buss

Med førerkort til klasse D kan du kjøre buss som er godkjent for flere enn 8 passasjerer.

Du må være minst 24 år, og ha førerkort klasse B fra før av, for å kunne kjøre opp til klasse D. Du kan være yngre enn 24 år, dersom du har fullført eller startet på obligatorisk yrkessjåførutdanning.

Bussen du kjører kan være over 8 meter lang og det kan være leddbuss.

Du kan kjøre buss med tilhenger dersom den har en tillatt totalvekt på maks 750 kg. Vil du trekke en tilhenger som er tyngre enn dette, må du ta førerkort for tilhenger til buss – klasse DE.

Fikk du førerkort til buss før 1.januar 2005 så kan du også kjøre motorredskap, uten begrensninger på fart og vekt.

Hvordan få førerkort?

De fleste førerkortklassene har mange av de samme trinnene man må gjennom for å kunne få utstedt et godkjent førerkort.

Det første man må ta er trafikalt grunnkurs. Dette er et obligatorisk teorikurs som alle må gjennom før man har lov til å øvelseskjøre, og er felles for alle typer førerkort. Kurset kan man ta fra man fyller 15 år, men dersom du er over 25 år, trenger du kun å delta på førstehjelpskurs og mørkekjøring. Når du har gjennomført trafikalt grunnkurs, får man et bevis som lar deg begynne å øvelseskjøre. Det er også obligatoriske grunnkurs man gjennom for å kunne kjøre for eksempel større kjøretøy som lastebil, eller egne teorikurs for motorsykkel. Kursene tar blant annet for seg hvordan man må ta hensyn til egen vekt og størrelse i møte med annen trafikk, og hvilke forskjeller man må være klar over når man kjører ulike kjøretøy.

Videre er det en del øvelseskjøring man må gjennom. Her lærer du først hvordan kjøretøyet fungerer, og deretter de grunnleggende kjøretekniske ferdighetene man må ha for å kunne kjøre. Denne delen av opplæringen kan enten gjøres ved en kjøreskole, eller privat sammen med en som er gammel nok til å kunne øvelseskjøre sammen med deg (personen må være over 25 år, og hatt førerkortet i minst 5 år sammenhengende).  

Når du har gjennomført alt av obligatorisk opplæring, må du gjennomføre og få godkjent både en teoretisk og en praktisk prøve.

Den teoretiske prøven foregår på datamaskin og du får resultatet rett etter at du er ferdig. Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente i to uker før du kan prøve på nytt.  

Når du har bestått teoriprøven, kan du ta den praktiske førerprøven, også kalt oppkjøring. På denne prøven får du tildelt en sensor som skal bedømme de generelle kjøreferdighetene dine ute i trafikken, og du må gjennom en del kjøretekniske oppgaver. Her får du også vite resultatet med en gang prøven er over.

Før du tar disse prøvene, må du først søke om førerkort. Dette gjør du enkelt på Statens vegvesen sine nettsider: https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/sok-om-forerkort/

Når du har bestått både teoriprøve og oppkjøring, får du tildelt et eget førerkort. Dette er et fysisk bevis på at du har lov til å kjøre det gjeldende kjøretøyet i Norge. 

Hva koster det å ta førerkortet?

Prisen for førerkort ligger på et sted mellom 25 000,- kroner og 40 000,- kroner, avhengig av hvilken førerkortklasse det er snakk om.

Det er flere faktorer som er avgjørende for kostnadene ved å ta et førerkort. Det første du må gjøre er å ta kontakt med en kjøreskole, som kan hjelpe deg med den obligatoriske opplæringen du trenger. Hvor dreven du er til å kjøre har betydning for hvor mange timer med øvelseskjøring du har behov for, og spiller dermed en rolle for den totale prisen. Kjøreskolen tar som regel en pris per kjøretime, disse ligger ofte på et sted mellom 700,- og 1000,- kroner – og kan variere fra skole til skole, og utfra hvilket kjøretøy du øvelseskjører til. I tillegg tar de egne priser for den obligatoriske opplæringen; trafikalt grunnkurs (inkludert mørkekjøring og førstehjelpskurs) ligger på rundt 3700,- kroner, sikkerhetskurs på bane ligger på rundt 5000,- kroner og sikkerhetskurs på veg ligger på rundt 8500,- kroner[2]. Dette er kun et priseksempel, og prisene kan variere fra skole til skole. Det er derfor lurt å sjekke hva de ulike kjøreskolene i ditt område tilbyr, for å få den beste prisen innenfor ditt budsjett.

Du må også gjennom teoretisk opplæring og en teoretisk test, før du kan få et godkjent førerkort. På Statens vegvesen sine nettsider står det at teoriprøven koster rundt 360,- kroner, og oppkjøringen ligger på mellom 1000,- og 2000,- kroner – alt ettersom hvilket kjøretøy du tar førerkort til. Oppkjøring til personbil (klasse B) koster for eksempel 1190,- kroner, mens motorsykkel-oppkjøringen (klasse A) koster 1980,- kroner. Utstedelse av førerkortet med bilde koster rundt 200,- kroner. Du kan lese mer om de ulike prisene for oppkjøringen her: https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/priser/

Verdt å merke seg om førerkort

Reglene for de ulike førerkortklassene endrer seg stadig, og det er derfor lurt å holde seg oppdatert på hvilke lover og regler som gjelder til et hvert tidspunkt. Som nevnt tidligere, finnes det unntak for reglene på grunn av endringer som er gjort i nyere tid. Disse unntakene gjør at personer som kjørte opp til en førerkortklasse hvor flere kjøretøy var inkludert i klassen, ikke mister disse rettigheten som følger av de nye reglene.

Det er også viktig å følge med på utløpsdatoen på førerkortet ditt. Som med mye annet, må man av og til fornye bildet og førerkortet sitt. Dette får du enkelt gjort ved å bestille time hos Statens vegvesen, eller du kan fornye det selv på nett dersom du ikke trenger nytt bilde. I noen tilfeller er det også behov for helseattest for å få fornyet førerkortet. Dette gjelder spesielt hos eldre over 80 år, eller hos andre som har helseutfordringer som kan spille en rolle for trafikksikkerheten.


[1] https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/hva-har-du-lov-a-kjore/

[2] https://www.abes-trafikkskole.com/forerkort/bil