Busslappen

Førerkort klasse D: Busslappen

Drømmer du om å kunne kjøre buss? Eller trenger du busslappen for å kunne jobbe som bussjåfør? I denne artikkelen skal vi ta deg gjennom alt du trenger å vite om førerkort til klasse D.

Hva kan jeg kjøre med førerkort til klasse D?

Med førerkort til klasse D, kan du kjøre en buss som er godkjent for flere enn 8 passasjerer. Du må være minst 24 år, og allerede ha førerkort til klasse B (personbil), for å kunne få busslappen. Du kan derimot være yngre enn 24 år, dersom du har gjennomført eller startet på obligatorisk yrkessjåførutdanning[1].

Buss

Du kan kjøre buss som er godkjent for flere enn 8 passasjerer, og den kan være over 8 meter lang. Du kan også kjøre leddbuss. Førerkort til klasse D gjelder også for minibuss, og er markert som klasse D1 på førerkortet ditt.

Buss med tilhenger

Med førerkort til klasse D, kan du trekke en tilhenger som har tillatt totalvekt på maks 750 kg. Dersom du ønsker å trekke en tilhenger som er tyngre enn dette, må du kjøre opp til klasse DE (buss med tilhenger).

Dersom du tok førerkort til klasse D før 1. januar 1997, kan du trekke en tilhenger med tillatt totalvekt på maks 2000 kg. Du kan også trekke et tilhengerredskap med tillatt totalvekt på maks 3500 kg. Dette er markert som kode 132 i førerkortet ditt.

Motorredskap

Dersom du tok førerkort til klasse D før 1. januar 2005, kan du også kjøre motorredskap uten begrensninger på fart eller vekt. Dette er markert som kode 140 i førerkortet ditt.

Transportere personer mot betaling

Ønsker du å jobbe med å transportere personer med buss mot betaling, må du ta yrkessjåførkompetanse i tillegg.

Hvordan få førerkort til buss?

For å få førerkort til buss, er det en del opplæringstrinn man må gjennom. Her følger en oversikt over de obligatoriske trinnene man må gjennom for klasse D.

Grunnkurs tunge kjøretøy

Grunnkurset varer i 3 timer, og er felles for alle de tunge førerkortklassene. Her lærer du hva som skiller kjøring med tunge kjøretøy fra kjøring med personbil, samt hvilke interessekonflikter som kan oppstå mellom ulike trafikantgrupper. Dette kurset trenger du kun å ta én gang. Så dersom du har førerkort til en av de tyngre klassene fra før, trenger du altså ikke ta dette kurset på nytt.

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du lære hvordan du mestrer bussen, rent kjøreteknisk. Fokuset ligger kun på kjøretøyet og deg som fører på denne delen av opplæringen. Hvor mange kjøretimer du har behov for, avhenger av ferdigheter og tilpasses slik at man når målene for dette trinnet. Mot slutten av dette trinnet, skal du gjennom en trinnvurderingstime. Her skal du sammen med kjørelærer, vurdere om målene er nådd og om du er klar for å gå videre til neste trinn i opplæringen.

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk. Du lærer blant annet å planlegge kjøringen og å kjøre trygt, effektivt og behagelig i samhandling med andre trafikanter. Her skal du også gjennom en trinnvurderingstime mot slutten. Også her er antall kjøretimer du har behov for, før du når målene, individuelt tilpasset.

Avsluttende opplæring

På siste trinnet skal du gjennom flere obligatoriske kurs, og målet er å kjøre selvstendig og ansvarlig i trafikken.

Du skal gjennom et kurs i ulykkesberedskap, som varer i totalt 9 timer og er felles for alle tunge førerkortklasser. Her lærer du om sikring av skadested, førstehjelp og tiltak ved brann.

Deretter skal du gjennom et sikkerhetskurs på veg. Dette varer i totalt 6 timer og skal bidra til at du kan kjøre buss over lengre tid, og i ulike trafikkmiljø. Du lærer blant annet å planlegge kjørerute, gjennomføre kontroll av bussen, hvordan motvirke ulykker og hvordan samhandle med andre trafikanter.

Så skal du gjennom et sikkerhetskurs på bane. Dette varer i totalt 9 timer, og er felles for klasse D (buss) og C (lastebil). Her skal du øve deg på å vurdere rett når kjøreforholdene er utfordrende. Du lærer om behovet for bremse- og stoppelengde, hva fart og plassering har å si for kjøre- og bremsegenskaper, konsekvensene ved feilhandling og hvordan kjøre for å redusere risikoen for ulykker.  

Teoriprøve

Teoriprøven gjennomfører du på en trafikkstasjon, og du bestiller time på nett i forkant. Før du tar teoriprøven, må du ha søkt om førerkort. Dette kan du også gjøre vegvesen.no. Prøven gjennomføres på en av datamaskinene på trafikkstasjonen, og du får resultatet med en gang du har levert.

Du kan tidligst ta teoriprøven 6 måneder før du fyller alderskravet for buss.

Når du har bestått teoriprøven, og gjennomført alt av obligatorisk opplæring, kan du ta oppkjøringen. Dersom du stryker på teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan prøve på nytt.

Oppkjøring

Oppkjøringen foregår også på en trafikkstasjon, og består av flere deler. Måten du løser oppgavene i de ulike delene på, vurderes som en helhet. Du får resultatet med en gang du er ferdig.

Bussen du kjører med på oppkjøringen, skal være minst 10 meter lang og ha akselavstand på minst 5,5 meter. Bussen må også være godkjent for formålet.

Du skal først uføre kontroll før kjøringen begynner, og en sikkerhetskontroll. Du får oppgaver du skal gjennomføre på kjøretøyet, som for eksempel å kontrollere lys, bremser eller noe annet på bussen.

Deretter skal du kjøre i ca. 45 minutter i variert trafikk. Du får beskjed underveis om hvor du skal kjøre. Du kan også bli bedt om å snu, parkere og rygge.

Sensoren vurderer om du kjører behagelig og effektivt, om du er oppmerksom på trafikkforholdene rundt deg, om du kjører tydelig og sikkert, og om du kjører forutseende og tar hensyn til andre trafikanter.

Hva koster det å kjøre opp til buss?

Prisen for å kjøre opp til buss varierer mellom de ulike trafikkskolene, og etter hvilket behov man har for øvelseskjøring. For noen er det nok med kun den obligatoriske opplæringen for å nå målene som kreves for å kunne kjøre opp. Men de fleste har behov for ekstra kjøretimer for å bli trygg nok med kjøretøyet i trafikken. Trafikkskolene regner i gjennomsnitt at de fleste trenger 18 ekstra kjøretimer, i tillegg til den obligatoriske opplæringen.

Her kommer et priseksempel på kostander du kan forvente ved oppkjøring til buss:

 • Kjøretime: 1500,- kroner
 • Trinnvurderingstime: 1500,- kroner
 • Grunnkurs tyngre kjøretøy: 1500,- kroner
 • Teorikurs: 5000,- kroner
 • Sikkerhetskurs på bane: 8300,- kroner
 • Kurs i ulykkesberedskap: 3600,- kroner
 • Sikkerhetskurs på veg: 8300,- kroner
 • Oppvarmingstime før oppkjøringen: 1900,- kroner
 • Leie av buss til førerprøven: 3800,- kroner
 • Teoriprøven: 360,- kroner

Mange trafikkskoler opererer også med pakkepriser for hele opplæringen. Her er et priseksempel på pakkeløsninger for førerkort til buss, hentet fra http://www.bobtrafikkskoletonsberg.no/ :

 • Pakkepris for all obligatorisk opplæring: 22 000,- kroner
 • Pakkepris for all obligatorisk opplæring, i tillegg til 18 ekstra kjøretimer: 49 000,- kroner

Som regel er det små forskjeller i pris mellom de ulike trafikkskolene, men for å finne den nøyaktige kostnaden, ta kontakt med din lokale trafikkskole og forhør deg om hva de har å tilby.

Kort oppsummert

Mange har ambisjoner om å jobbe som bussjåfør, og trenger derfor klasse D på førerkortet sitt. Dette er nok den vanligste årsaken til at personer tar busslappen. Dersom man investerer nok tid og penger i å gjennomføre all den obligatoriske opplæringen, i tillegg til å forberede seg godt til teoriprøven, kan drømmen om førerkortet til buss bli virkelig.


[1] https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/hva-har-du-lov-a-kjore/buss-klasse-d/