Traktorlappen

Traktorlappen: En komplett guide

Enten du ønsker å skaffe deg førerkort til traktor på grunn av jobb, eller om du bare er nysgjerrig på hvordan man kan få traktorlappen, vil denne artikkelen guide deg gjennom alt du trenger å vite.

Hva kan jeg kjøre med traktorlappen?

Med klasse T på førerkortet ditt, kan du kjøre traktor og motorredskap i Norge. Du må være minst 16 år for å kunne kjøre opp til traktor.

Traktor

Med førerkort til klasse T kan du kjøre traktor, med eller uten tilhenger. Traktoren kan maks kjøre 40 km/t. Den totale tillatte vekten for traktor og tilhenger kan maks være 25 000 kg samlet. Denne vektbegrensningen faller bort når du har hatt førerkortet i 2 år, eller dersom du er fylt 21 år.

Dersom du har en eller flere koder ut for klasse T på førerkortet ditt, vil dette begrense eller utvide førerretten din:

 • Kode 141: du kan kjøre traktor med maks hastighet på 50 km/t. Du får denne koden ved å ta et kurs på en trafikkskole.
 • Kode 142: du kan kjøre traktor uten begrensninger på hastighet og vekt. Du får koden ved å ta klasse CE (lastebil med tilhenger). Dersom du tok førerkort til traktor eller bil (B) før 1. januar 2005, har du denne koden på førerkortet ditt.
 • Kode 143: Den tillate totalvekten for tilhenger er 750 kg, men det er ingen begrensninger på hvor fort traktoren kan kjøre. Du får denne koden ved å ta klasse C (lastebil).
 • Kode 144: den tillatte totalvekten for traktor og henger kan maks være 25 000 kg. Maks hastighet er 40 km/t. Du får denne koden ved å ta klasse BE (personbil med tilhenger).
 • Kode 148: du kan kjøre traktor med maks hastighet på 50 km/t. Den tillate totalvekten for traktor og tilhenger kan maks være 25 000 kg. Du får denne koden dersom du har kode 144 fra før av, og tar et kurs på en trafikkskole.
 • Kode 147 og 149: Du kan kjøre alle typer moped med tre eller fire hjul. Hvis mopedens egenvekt er over 150 kg, må du minst ha fylt 18 år. Når du tar klasse T, får du kode 147 hvis du er over 18 år, og kode 149 dersom du er under 18 år.

Motorredskap

Du kan kjøre motorredskap, med eller uten tilhenger. Redskapet kan maks kjøre 40 km/t. Den tillatte totalvekten for motorredskap og tilhenger kan maks være 25 000 kg. Vektbegrensningen faller bort når du har hatt førerkortet i 2 år, eller er fylt 21 år. Kodene over gjelder også for motorredskap.

ATV

Du kan kjøre ATV som er registrert som traktor, og de samme reglene gjelder som for traktor.

Moped

Du kan kjøre alle typer moped med tre eller fire hjul. Hvis mopedens egenvekt er over 150 kg, må du minst ha fylt 18 år.

Snøscooter

Dersom du tok førerkort til klasse T før 1.juli 2006, kan du også kjøre snøscooter. Dette er markert som klasse S i førerkortet ditt.

Hvordan få førerkort til traktor?

For å få førerkort til klasse T, er det flere trinn du må gjennom i den obligatoriske opplæringen. Trafikalt grunnkurs (dersom du ikke har førerkort fra før av), grunnleggende opplæring, trafikal del og avsluttende opplæring. Deretter skal du gjennomføre både en teoretisk og en praktisk prøve. Begge disse må bestås for å kunne få utstedt førerkort til traktor.

#1 Trafikalt grunnkurs

Det første man må gjennom, før man kan begynne å øvelseskjøre, er trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk, varer i 17 timer og er obligatorisk for alle førerkortklasser. Du må være minst 15 år for å kunne ta kurset.

#2 Grunnleggende opplæring     

I den grunnleggende opplæringen lærer du om selve traktoren, hva det innebærer å kjøre traktor, og hvordan bruke den rent kjøreteknisk. Hvor mange kjøretimer du trenger, tilpasses behovet for å kunne nå målene for dette trinnet av opplæringen. Du må gjennom en obligatorisk trinnvurderingstime for å kunne gå videre til neste del.

#3 Trafikal del

I denne delen av opplæringen er målet å kunne kjøre selvstendig i variert trafikk. Du lærer om traktorens kjøreegenskaper, hvordan kjøre sikkert i ulike trafikkmiljø, generell kjøreteknikk og hvordan du vurderer egen førerkompetanse. Også her må du gjennom en obligatorisk trinnvurderingstime for å vurdere om du er klar for siste trinn av opplæringen.

#4 Avsluttende opplæring

Den avsluttende opplæringen handler om å kunne kjøre selvstendig og ansvarlig i variert trafikk, og i god samhandling med andre trafikanter. Du skal også gjennom et kurs i sikring og merking av last. Kurset varer i 2 timer og skal hjelper deg å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last, og du får øve deg på ulike måter å gjøre dette på.

#5 Teoriprøve

Teoriprøven gjennomføres på en trafikkstasjon, hvor du bestiller time på forhånd. Du må ha søkt om førerkort før du kan ta prøven. Du kan tidligst ta teoriprøven 6 måneder før du fyller alderskravet for førerkort til traktor. Når du har bestått teoriprøven, kan du ta oppkjøringen. Dersom du ikke besto prøven, må du vente 2 uker før du kan prøve på nytt.

#6 Oppkjøring

Oppkjøringen gjennomføres også på en trafikkstasjon. Traktoren du kjører opp med, må være godkjent av Statens vegvesen. Du er selv ansvarlig for å stille med kjøretøy, og de fleste leier traktor av en trafikkskole. På selve oppkjøringen skal du kople til tilhengeren og utføre kontroll før du kjører, du får også en oppgave om sikkerhetskontroll. Deretter skal du kjøre i ca. 45 minutter i variert trafikk, før du til slutt skal kople av tilhengeren. Sensor vurderer blant annet om du har god kjøretøybehandling, om du behersker rygging med tilhenger, om du er oppmerksom på trafikkforholdene rundt deg og om kjøremåten din er tydelig og sikker.

Når du har gjennomført alt av obligatorisk opplæring, og bestått både teoriprøve og oppkjøring, får du utstedt førerkort til traktor.

Hva koster det å kjøre opp til traktor?

Prisen for å kjøre opp til traktor ligger på et sted mellom 12 000,- og 14 000,- kroner, avhengig av hvor mange kjøretimer du har behov for. Det er alltid mest prisgunstig å gjøre noe av øvelseskjøringene privat, slik at man ikke behøver å betale for flere kjøretimer enn nødvendig.

Her følger et priseksempel på hva man kan forvente å betale for oppkjøring til traktor:

 • Kjøretime: 1300,- kroner
 • Trinnvurderingstime: 1300,- kroner
 • Lastsikringskurs: 1250,- kroner
 • Førerprøve: 3000,- kroner

Mange trafikkskoler tilbyr pakkepriser på alt av den obligatoriske opplæringen man trenger. På denne måten får du full oversikt over kostnadene fra begynnelsen, og det kommer ingen sure overraskelser i ettertid. Det er likevel viktig å bemerke seg at dette kun gjelder for den obligatoriske opplæringen, og eventuelle ekstra kjøretimer er ikke inkludert i prisen.

 • Her følger et priseksempel på pakketilbud for oppkjøring til traktor[1]:  
 • Traktorpakke: 13 500,- kroner (inkluderer førerprøve, kjøretimer, trinnvurderingstimer og lastsikringskurs)
 • Traktorpakke uten lastsikringskurs: 12 500,- kroner

For å få et nøyaktig prisestimat, ta kontakt med din lokale trafikkskole.

Kort oppsummert

For å få førerkort til traktor må du gjennom et opplæringsløp bestående av fire trinn. Når du har gjennomført all obligatorisk opplæring, bestått både teoriprøven og oppkjøringen, kan du glede deg over å ha fått førerkort til klasse T. Dette gir deg rettigheten til å kjøre traktor, med eller uten tilhenger. Hvilke fart- og vektbegrensninger som gjelder, bestemmes ut fra kodene du har på førerkortet ditt.


[1] https://ksts.no/#PriceT