Førerkort Klasse BE

Førerkort klasse BE (Alt du må vite)

Ønsker du å trekke en tilhenger bak bilen din, som veier mer enn hva du kan trekke med kun førerkort til klasse B? Lurer du på hva det koster å få førerkort til tilhenger? I denne artikkelen skal vi ta deg gjennom alt du trenger å vite om førerkort til klasse BE – personbil med tilhenger.

Hva kan man kjøre med klasse BE på førerkortet?

Med førerkort til klasse BE kan du kjøre personbil og trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt mellom 750 kg og 3500 kg. Bilen kan være godkjent for opptil 8 passasjerer. Dersom du ønsker å trekke tyngre tilhenger, må du ta førerkort til klasse C1 (lett lastebil) og deretter C1E (lett lastebil med tilhenger).

Tok du førerkort til klasse BE før 19. januar 2013, kan du trekke tilhenger uansett hva den totale vekten er. Dette markeres med kode 79.06 på førerkortet ditt.

Les også: Hva er forskjellen på Klasse BE og B96?

Med førerkort til klasse BE kan du også kjøre traktor eller motorredskap, med eller uten tilhenger. Traktoren kan maks kjøre 40 km/t, og den tillatte totalvekten for traktor og henger kan samlet være maks 25 000 kg. På førerkortet ditt er dette markert med kode 144.

Tok du derimot førerkort til traktor (T) eller personbil (B) før 1. januar 2005, er det ingen begrensninger på vekt eller hvor fort traktoren kan kjøre. Dette er markert med kode 142 i førerkortet ditt.

Tok du førerkort til klasse B eller BE før 1. januar 2005, kan du kjøre motorredskap med en tillatt totalvekt på maks 7500 kg, uten begrensning på fart. Du kan kjøre motorredskap med en vekt over 7500 kg, dersom den ikke kan kjøre fortere enn 50 km/t. Dette er markert som kode 152 i førerkortet ditt.

Med førerkort til klasse BE kan du også kjøre beltebil, med eller uten tilhengerslede.

Hvilken trafikkskoler tilbyr klasse BE?

Førerkortet klasse BE er meget populær i Norge, nesten like populær som standard klasse B. Men det finnes fortsatt noen trafikkskoler som ikke kan tilby BE-klassen. Under ser du fire kjøreskoler som kan hjelpe deg med klasse BE.

Hva er forskjellen på BE og B96?

I januar 2013 kom det nye regler for kjøring med tilhenger. Disse reglene gjelder nå:

For klasse B: du kan kjøre bil og tilhenger som til sammen har en tillatt totalvekt på 3500 kg.

For klasse BE: du kan kjøre tilhenger med en tillatt totalvekt på maks 3500 kg.

For klasse B96: du kan kjøre bil og tilhenger som til sammen har en tillatt totalvekt på maks 4250 kg.

Her har du noen kjøreskoler vi samarbeider med som tilbyr Klasse BE:

Hvordan få tilhengerlappen til bil?

Først og fremst, må du har førerkort til bil (klasse B) fra før av. Deretter må du gjennom opplæring på minst 7 timer, og ta oppkjøring til klasse BE.

Den obligatoriske opplæringen består av tre trinn; grunnleggende opplæring, trafikal del og avsluttende opplæring.

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet av opplæringen skal du lære hvordan du bruker bil med tilhenger, rent kjøreteknisk. Du skal lære hvordan du kobler tilhengeren på bilen, hvordan du rygger med tilhenger og du skal kunne foreta en sikkerhetskontroll. Noe av denne opplæringen kan du også øve på privat. Du skal gjennom en trinnvurderingstime for hver del av opplæringen, hvor du sammen med kjørelærer vurderer om du har nådd målene for dette trinnet. Dersom målet er nådd, kan du begynne på neste del a opplæringen.

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære hvordan du kjører trygt og selvstendig med tilhenger i variert trafikk. Du skal lære å kjøre tydelig og effektivt, og hvordan du finner gode snuplasser og snumåter med tilhenger. Også her skal du gjennom en trinnvurderingstime mot slutten av opplæringen.

Avsluttende opplæring

På det siste trinnet av opplæringen er målet å bli så god at du kan kjøre med tilhenger på en ansvarlig måte, og i god samhandling med andre trafikanter. Du lærer å velge kjøremåter med lav risiko og hvordan du kan motvirke ulykker.

Du skal også gjennom et obligatorisk kurs i sikring og merking av last. Kurset varer i 2 timer og skal lære deg måter du kan sikre lasten på.

Du må også ta et sikkerhetskurs på veg, hvor du får utviklet kjørekompetansen din og reflektere over erfaringer med å kjøre bil med tilhenger.

Oppkjøring

Etter at du har gjennomført alt av obligatorisk opplæring, kan du ta oppkjøringen. Oppkjøringen tar du på en trafikkstasjon, og den består av flere oppgaver du må løse. Sensor bedømmer alle oppgavene som en helhet, og du får resultatet med en gang du er ferdig.

Bilen du skal kjøre opp med skal ha en tillatt totalvekt på maks 3500 kg, og ha minst 4 sitteplasser. Bilen må være godkjent av Statens vegvesen, og kan leies av trafikkskolen. Tilhengeren skal være minst like bred og høy som bilen, og ha en tillatt totalvekt på minst 1500 kg. Den skal også være lastet slik at den til sammen skal veie minst 300 kg. Summen av tillatt totalvekt for bil og tilhenger skal være over 3500 kg.

På selve prøven skal du først utføre kontroll på tilhengeren, og koble den på, og du kan bli bedt om å sjekke lys, bremser eller andre ting før du starter kjøringen. Deretter skal du kjøre i ca. 40 minutter i variert trafikk, og kan bli bedt om å rygge, snu og parkere. Etter kjøringen må du koble av tilhengeren. Du får resultatet av prøven med en gang. Dersom du består, får du utstedt førerkort til klasse BE – bil med tilhenger.

Hva koster det å ta tilhengerlappen til bil?

Det er forskjeller i pris mellom de ulike trafikkskolene. Du må regne med å måtte betale et sted mellom 6000,- og 10 000,- kroner for å kjøre opp til bil med tilhenger. Det kan derfor være lurt å forhøre seg med ulike trafikkskoler, for å finne den beste prisen innenfor ditt budsjett.

Sikkerhetskurs på veg koster rundt 2800,- kroner. Lastsikringskurs kan koste mellom 600,- og 1300,- kroner. En kjøretime koster mellom 800,- og 900,- kroner, det samme gjelder for trinnvurderingstimer[1]. Leie av bil til førerprøven ligger på mellom 1700,- og 2300,- kroner[2].

I tillegg må du regne med å måtte betale gebyrer til Statens vegvesen. Du betaler for førerprøven på forhånd, og denne koster rundt 1000,- kroner. Deretter betaler du for utstedelse av førerkort på rundt 100,- kroner, og rundt 70,- kroner for bilde til førerkortet dersom du trenger det.

Noen trafikkskoler tilbyr pakkepriser for all den obligatoriske opplæringen du må gjennom. Denne kan for eksempel ligge på rundt 6500,- kroner, og inkluderer da lastsikringskurs, 2 trinnvurderingstimer, sikkerhetskurs på veg og bestått førerprøve[3].

Kort oppsummert

For å få førerkort til klasse BE, må du være minst 18 år og ha førerkort til klasse B fra før av. Deretter må du gjennom en del obligatorisk opplæring, før du kan ta oppkjøringen. Dersom du består oppkjøringen, kan du glede deg over å ha fått førerkort til klasse BE. Med dette førerkortet kan du kjøre personbil med en tilhenger som kan veie opptil 3500 kg.


[1] http://www.bobtrafikkskoletonsberg.no/#PriceT

[2] https://ksts.no/#PriceT

[3] https://www.abes-trafikkskole.com/forerkort/bil-m-henger