Mørkekjøring

Mørkekjøring: en komplett guide

Lurer du på hva mørkekjøring er og hvordan det foregår? I denne artikkelen skal vi se på hva mørkekjøring er, hvordan det gjennomføres, hvilke regler som gjelder og hva det koster.

Hva er mørkekjøring?

Mørkekjøring, eller trafikant i mørket som det også kalles, er en del av trafikalt grunnkurs. Mørkekjøringen foregår i en bil og tar for seg reelle trafikksituasjoner som kan oppstå. På mørkekjøringen er det kjørelærer som kjører bilen, og eleven er passasjer og observerer. Du skal bant annet delta i demonstrasjoner ute på områder med lite eller ingen trafikk, og reflektere over erfaringer og tanker rundt det å kjøre i mørket.

I løpet av kurset skal du lære deg årsakssammenhenger ved ulykker i mørket, hva refleks og sikt har å si for hvor godt du legger merke til mennesker i trafikken, vurdering av risiko ved kjøring i mørket, bruk av lys på bilen, og hvordan man best mulig skal kjøre, parkere og stoppe i mørket.

Hva gjør man på mørkekjøringen?

Kurset for mørkekjøring varer i omtrent 3 timer; 1 time med teori, 1 time med demonstrasjoner og 1 time med praktisk øving. Dette foregår enten alene eller i en gruppe med elever.

Du starter med å møte opp på trafikkskolen, hvor du får en teoretisk innføring i det å kjøre i mørket, og hva man skal være obs på. Spørsmål om mørkekjøringen kan dukke opp på teoriprøven ved trafikkstasjonen senere, dersom du tenker å ta førerkort. Det kan derfor være smart å følge godt med på den teoretiske biten også.

Deretter kjører man til et lukket område, med lite eller ingen trafikk. Elevene skal gjennom en demonstrasjon av ulike øvelser, som handler om valg av lys i ulike situasjoner og risikovurderinger i mørket. Elevene og kjørelærer diskuterer ulike aspekter rundt valgene man tar, og ser på mørkekjøring både fra førerens perspektiv, men også fra en fotgjengers perspektiv.

Den siste delen av mørkekjøringen foregår ute i trafikken, hvor kjørelæreren kjører bilen og elevene er passasjerer som observerer underveis. Her skal man oppleve det å kjøre i mørket i reelle situasjoner og i variert trafikk. Mørkekjøringen avsluttes med en oppsummering og samtale mellom kjørelærer og elever, om hva man har opplevd og hvilke tanker man har gjort seg rundt det å kjøre i mørket.

På kurset skal du lære om:

  • Nødstopp i mørket og hvilket sikkerhetsutstyr og lys du bør velge.
  • Siktstrekning – hvor godt vi faktisk ser fotgjenger og hvor godt vi tror vi ser fotgjenger, med og uten refleks.
  • Bruk av lys ved forbikjøring i mørket
  • Bruk av lys ved møtende trafikk i mørket, og forskjellen på nærlys og fjernlys.
  • Parkering i mørket.
  • Risikovurdering i mørket.
  • Fartstilpassing i mørket.

Hvilken kjøreskoler tilbyr mørkekjøring?

De fleste kjøreskoler tilbyr mørkekjøring, men under finner du større kjøreskoler som har flere avdelinger spredt omkring i Norge som kan hjelpe deg med mørkekjøring.

Hvilke regler gjelder for mørkekjøring?

Mørkekjøringen er en del av trafikalt grunnkurs, som er et obligatorisk kurs som gjelder for alle førerkortklasser. Dersom du er mellom 15 og 25 år, må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs før du kan begynne å øvelseskjøre. Er du over 25 år, trenger du kun å gjennomføre mørkekjøring og førstehjelpskurs.

Mørkekjøringen kan, som navnet tilsier, kun gjennomføres når det er mørkt ute. Det vil si at du på den lyse årstiden ikke får gjennomført mørkekjøringen som en del av trafikalt grunnkurs. Dersom du tar trafikalt grunnkurs mellom 16. mars og 31. oktober, må du utsette mørkekjøringen til et senere tidspunkt. Noe som også vil si at du kun har lov til å øvelseskjøre i dette tidsrommet, frem til du har fått gjennomført mørkekjøringen.

Hva koster det for mørkekjøring?

Mørkekjøringen er en del av trafikalt grunnkurs, og mange trafikkskoler har en pakkepris på hele kurset. Dette ligger på et sted mellom 2000,- og 4000,- kroner. Siden man ikke kan gjennomføre mørkekjøringen i deler av året, er det flere trafikkskoler som legger prisen på mørkekjøring utenom. For kun mørkekjøringen vil du måtte betale rundt 1900,- kroner.

Dersom du er over 25 år, trenger du kun å gjennomføre mørkekjøring og førstehjelpskurs, og prisen på dette ligger som regel på rundt 3000,- kroner totalt.

Kort oppsummert

Mørkekjøring er en obligatorisk del av trafikalt grunnkurs, og denne delen av opplæringen må gjennomføres uansett om du er fylt 25 år. Du kan kun ta mørkekjøring mellom 1. november og 15. mars, på grunn av årstidene. Dersom du tar trafikalt grunnkurs utenfor dette tidsrommet, må du ta mørkekjøringen senere for å ha lov til å øvelseskjøre mellom november og mars. Da vil du kun få et gyldig bevis for øvelseskjøring på sommerhalvåret. Det samme gjelder dersom du rekker å kjøre opp til eksempelvis moped, uten å ha fått gjennomført mørkekjøringen.