Lastebil førerkort

Førerkort klasse C – Lastebil

Enten du drømmer om å bli yrkessjåfør eller bare er nysgjerrig på lastebillappen, så vil denne artikkelen guide deg gjennom alt du trenger å vite om førerkort til lastebil, også kjent som klasse C.

Hva kan man kjøre med førerkort til klasse C?

Med klasse C kan du kjøre alle typer lastebil, uansett totalvekt. Du må være minst 21 år, og ha førerkort til klasse B fra før av. Du kan være yngre enn 21 år dersom du har fullført eller startet på yrkessjåførutdanning.

Lastebil

Du kan kjøre en lastebil med tillatt totalvekt over 7500 kg. Den kan være godkjent for opptil 8 passasjerer. Med førerkort klasse C, kan du også kjøre lett lastebil (klasse C1).

Lastebil med tilhenger

Du kan trekke tilhenger bak lastebilen, dersom tilhengeren har en totalvekt på maks 750 kg. Dersom du ønsker å trekke tyngre tilhenger, må du ta førerkort til klasse CE – som er tilhengerlappen for lastebil.

Dersom du har tatt førerkortet til klasse C før 1. januar 1997, vil du ha kode 132 i førerkortet ditt, og kan trekke tilhenger med totalvekt på opptil 2000 kg. Du kan også trekke tilhengerredskap med en tillatt totalvekt på maks 3500 kg. Disse reglene gjelder i Norge. Utenfor landet, kan du trekke tilhenger eller tilhengerredskap med en tillatt totalvekt på maks 750 kg.

Traktor

Med førerkort til klasse C, kan du også kjøre traktor – med eller uten tilhenger. Tilhengeren kan maks ha en totalvekt på 750 kg. Detter er markert som kode 143 i førerkortet ditt.

Du kan trekke tyngre tilhenger bak traktoren, dersom den ikke kan kjøre fortere enn 40 km/t.

Dersom du tok førerkort til klasse T (traktor) eller klasse B (personbil) før 1. januar 2005, kan du kjøre traktor med eller uten tilhenger, og uten noen begrensninger på vekt eller fart. Dette er markert som kode 142 i førerkortet ditt.

Motorredskap

Med klasse C på førerkortet ditt, kan du også kjøre motorredskap, med eller uten tilhenger. Tilhengeren kan ha en totalvekt på maks 750 kg, eller tyngre dersom den motorredskapet ikke kjører fortere enn 40 km/t.

Dersom du tok førerkort til klasse C1 (lett lastebil) eller C (lastebil) fr 1.januar 2005, kan du kjøre motorredskap uten begrensning på vekt eller fart. Dette er markert som kode 140 i førerkortet ditt.

Hvilken kjøreskoler tilbyr klasse C?

Ikke alle kjøreskoler i Norge kan hjelpe deg med Klasse-C. Heldigvis har vi samlet noen kjente trafikkskoler som kan hjelpe deg med lastebillappen (Klasse C)

Hvordan få førerkort til lastebil?

For å få førerkort til lastebil er det flere obligatoriske opplæringstrinn du må gjennom.

Grunnkurs for tunge kjøretøy

Grunnkurset varer i 3 timer, og tar for seg ulikhetene ved kjøring av tunge kjøretøy versus å kjøre personbil. Du lærer også hvordan det kan oppstå interessekonflikter mellom ulike trafikantgrupper, og hvordan disse kan reduseres. Dersom du har førerkort i en tung klasse fra før av, trenger du ikke å gjennomføre kurset på nytt.

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet av opplæringen er målet at du skal lære å mestre kjøretøyet rent kjøreteknisk, og fokuset ligger først og fremst på deg selv som fører. Hvor mange kjøretimer man har behov for er svært individuelt, og tilpasses for å nå målene for trinnet. Til slutt skal du gjennom en obligatorisk trinnvurdering, hvor du sammen med kjørelærer skal vurdere om du kan gå videre til neste trinn.

Trafikal del

På dette trinnet er målet å kunne kjøre tilnærmet selvstendig i ulike trafikkmiljø. Du skal lære om lover og regler, hvordan planlegge kjøringen og hvordan kjøre trygt og effektivt i samhandling med andre trafikanter. Her er det også individuelt hvor mange kjøretimer man trenger før man når målene for trinnet, og avsluttes også her med en trinnvurderingstime.

Avsluttende opplæring

På det siste trinnet av opplæringen, skal du kunne kjøre på en ansvarlig og god måte sammen med andre trafikanter. Det er viktig å være klar over de oppgavene som er lastebilførerens ansvar. På dette trinnet skal du også gjennom flere obligatoriske kurs:

Kurs i ulykkesberedskap

Kurset er felles for alle tunge klasser, og skal bidra til at du kan være en ressursperson ved ulykker og andre uforutsette hendelser. Du skal også lære om sikring av skadested, førstehjelp og tiltak ved brann. Kurset varer i 9 timer.  

Sikkerhetskurs på veg

Kurset skal gjøre deg bevisst på hvordan det er å kjøre over lengre tid og i ulike trafikkmiljø. Det som for mange kjennetegnes som langkjøring. Du lærer blant annet hvordan du planlegger kjøreruter, gjennomfører kontroll før og etter kjøreturen, gjør deg bevisst på samspillet med andre trafikanter og hvordan motvirke ulykker. Kurset varer i 6 timer.

Kurs i sikring av last

På dette kurset skal du lære om reglene for lastsikring, ulike måter å sikre lasten på, hvilket utstyr du kan benytte til dette og hvordan kontrollere lastsikringen. Kurset varer i 9 timer.

Sikkerhetskurs på bane

Dette kurset er felles for klasse C og D. Her lærer du om bremse- og stoppelengde, hva fart og plassering har å si for kjøre- og bremseegenskapene, hvilke konsekvenser som kan følge av feilhandlinger, og hvilken kjøreatferd som er mest gunstig for å redusere ulykker. Kurset varer i 9 timer.

Teoriprøve

Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon, og man bestiller time på nett i forkant. Før du kan ta teoriprøven må du søke om førerkort. På prøven er det totalt 45 oppgaver som skal besvares, og du må ha riktig på minst 38 av disse for å bestå. Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente i 2 uker før du kan prøve på nytt. Det er også mulig å få tilrettelagt teoriprøve, dersom man har problemer med å lese eller forstå oppgavene.

Oppkjøring

Oppkjøringen tar du ved en trafikkstasjon. Statens vegvesen presiserer at det er du som fører som har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Prøven består av flere deler, og måten du løser oppgavene som blir gitt på, vurderes som en helhet.

På oppkjøringen skal du kjøre en lastebil som er lastet, og som har en totalvekt på minst 18 500 kg.

Det første du blir bedt om å gjøre, er å ta en sikkerhetskontroll av lastebilen. Her vil du få noen spørsmål som du må kunne svare på. Du må også kunne bruke fartsskriveren riktig. Deretter skal du kjøre i omtrent 45 minutter i variert trafikk. I løpet av oppkjøringen vil en sensor vurdere hvorvidt du kjører behagelig og økonomisk, hvor oppmerksom du er på trafikkforholdene rundt deg, om kjøremåten er tydelig og sikker og om du kjører forutsigbart og tar hensyn til andre trafikanter.

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/veien-til-forerkortet/lastebil-c/

Ekstra kjøretimer

Alle kjøretimer utenom den obligatoriske opplæringen er frivillig. Men for mange er det nødvendig med flere timer for å nå målene som kreves til oppkjøringen, og for å komme videre til de ulike trinnene.

Hva koster det å ta førerkort til lastebil?

Prisen for å ta førerkort til lastebil vil variere utfra hvor mange ekstra kjøretimer du har behov for. Det kan koste alt fra 25 000,- til godt over 50 000,- kroner.

Totalprisen for all obligatorisk opplæring ligger på rundt 25 000,- kroner. Dette inkluderer som regel alt av grunnkurs, trinnvurderingstimer, lastsikringskurs, ulykkesberedskap, sikkerhetskurs på veg, oppvarmingstime og førerprøven.

I gjennomsnitt bruker elever 18 ekstra kjøretimer på å komme på godt nok til nivå til å kunne kjøre opp. Med all obligatorisk opplæring og 18 ekstra kjøretimer, vil prisen komme på rundt 50 000,- kroner.

Her kommer en liste over hva man kan forvente at de ulike delene av opplæringen koster:

  • Prisen for en kjøretime ligger på 1400,- kroner. Det samme gjelder for trinnvurderingstimer.
  • Grunnkurs for tyngre kjøretøy koster rundt 1500,- kroner.
  • Teorikurs koster rundt 5000,- kroner.
  • Sikkerhetskurs på øvingsbane koster rundt 8300,- kroner.
  • Kurs i sikring av last koster rundt 3700,- kroner.
  • Kurs i ulykkesberedskap koster rundt 3600,- kroner.
  • Sikkerhetskurs på veg koster rundt 8200,- kroner.
  • Oppvarmingstime før oppkjøringen koster rundt 1800,- kroner.
  • Leie av bil til førerprøven koster rundt 3600,- kroner.

Prisene er hentet fra http://www.bobtrafikkskoletonsberg.no/, og er kun et eksempel på hva man kan forvente av kostnader. Det er derfor lurt å sjekke ut hva ulike trafikkskoler i ditt område tilbyr, og hvilken skole som passer best innenfor ditt budsjett.

Kort oppsummert

Det å kjøre lastebil bærer med seg mye ansvar, da man er en av de tyngste trafikantene på vegen. Det er viktig å være klar over sin egen størrelse og hvilket ansvar man har. Mange trenger flere kjøretimer og god tid på å gjennomføre opplæringen, før de er klare for selve oppkjøringen. Det er derfor lurt å tenke over hvor mye tid og penger som kreves for å få førerkort til lastebil, før man setter i gang. Men til gjengjeld kan du glede deg over ditt nye førerkort – enten det er til privat bruk eller til jobb.

Dersom du ønsker å kjøre lastebil og transportere gods mot betaling, må du ha yrkessjåførkompetanse i tillegg. Denne utdanningen finner du på utvalgte læresteder. Her er en liste over hvilke læresteder som er godkjent: https://www.vegvesen.no/contentassets/8a9d7c4b4a694afabd321b6f4c1bd233/godkjente-laresteder-for-grunnutdanning-nye-fylker-28.08.2023.pdf