Maskinførerkurs: en komplett guide

Maskinførerkurs: en komplett guide

Ønsker du å vite mer om hva maskinførerkurs er og hvordan man kan gjennomføre kurset? I denne artikkelen skal vi ta deg gjennom alt du behøver å vite om maskinførerkurs, hva det koster og hvordan du skaffer deg et kompetansebevis.

Hva er maskinførerkurs?

Alle personer som kjører og betjener anleggsmaskiner i Norge, må ha gjennomført et maskinførerkurs. Dette er et lovpålagt krav for alle som skal bruke anleggsmaskiner. Etter fullført kurs får man et kompetansebevis som gir deg rett til å kjøre den aktuelle maskintypen.

Det er ifølge forskrift om utførelse av arbeid[1], arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte har denne kompetansen før arbeidet kan utføres.

Hvordan gjennomføres maskinførerkurset?

Maskinførerkurset gjennomføres på et godkjent lærersted, og består både av teori og praksis. Kurset består totalt av 32 teoritimer, 8 timer med grunnleggende gjennomgang av maskintypen, og 32 timer med praktisk mengdetrening med maskinen.

Maskinførerkurset består av 4 moduler:

Modul 1: arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Denne delen består av 8 timer teoretisk opplæring, som er felles for alle som skal ta maskinførerkurs for anleggsmaskiner, truck eller kran. Dersom du har truckførerbevis fra tidligere, trenger du ikke gjennomføre denne delen på nytt. Denne delen av opplæringen, tar man som regel på én dag, og avsluttes med en skriftlig teoriprøve.

Du skal lære om:

 • Lover og forskrifter, som for eksempel arbeidsmiljøloven og forskrift om utførelse av arbeid
 • Helse, miljø og sikkerhet. Herunder hvilket ansvar man har, risikovurdering, tiltak, ulykker og konsekvenser.
 • Forholdet mellom anleggsmaskiner og miljøet. Hvordan ta vare på naturen og miljøet rundt oss.
 • Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av anleggsmaskiner. Hvordan bruke verneutstyr, ha kontroll på arbeidsutstyr, fallsikring osv.
 • Merking og håndtering av farlig gods.

Modul 2: Masseforflytningsmaskiner

Denne delen består også av teoretisk opplæring, og varer i totalt 24 timer som fordeles utover 3 dager. Modulen er felles for alle som kjører anleggsmaskiner. Her lærer man om sikkerhet, vedlikehold og ansvar. Også på dette steget må du gjennomføre en skriftlig teoriprøve på slutten av opplæringen.

Du skal lære om:

 • Krav til førere av masseforflyttingsmaskiner.
 • Bruksområder for de ulike anleggsmaskinene.
 • Gjennomgang av ulykker og risiko i bygg og anlegg, samt forebygging og sikkerhet.
 • Konstruksjonen av de ulike maskinene og hvordan de skal vedlikeholdes.
 • Sertifisering og kontroll, samt dokumentasjon på maskinen.

Når du har gjennomført og bestått alle deler av den teoretiske opplæringen, kan du gå videre til den praktiske opplæringen.

Modul 3: Grunnleggende praktisk opplæring per maskinklasse

Den grunnleggende praktiske opplæringen tar totalt 8 timer, og skal lære deg nødvendige ferdigheter ved bruk av anleggsmaskiner og forebygging av ulykker. Du lærer blant annet å bruke maskinen rent kjøreteknisk, hvordan utføre kontroll før, under og etter kjøring, hvilke bruksområder maskinen har, om faresoner, stabilitet og arbeidsområde, løfting av last, og generelle øvelser i praktisk bruk av maskinen.

Modul 4: Praktisk kjøreopplæring

Den praktiske kjøreopplæringen kan gjennomføres i en bedrift under ledelse av en fadder. Dersom man ikke har mulighet til dette, kan man gjennomføre det ved et godkjent lærested. Denne delen avsluttes med en praktisk førerprøve, hvor du skal bevise at du mestrer å kjøre og kontrollere maskinen. Den praktiske delen må gjennomføres for alle maskintyper man ønsker kompetansebevis for.

Formålet med modul 4 er mengdetrening, hvor du lærer sikker og riktig bruk av maskinen. Du får øve deg på daglig vedlikehold og kontroll av maskinen, og du får kjøre i ulike terreng.

Etter at du har gjennomført den praktiske kjøreprøven, får du enten bestått eller ikke bestått. Dersom du består, får du kompetansebeviset for den aktuelle anleggsmaskinen.

Opptakskrav:

For å kunne kjøre anleggsmaskiner man må ha fylt 18 år. Maskinførerkurset kan man derimot ta fra fylte 17 år. Kompetansebeviset vil da bli utstedt når du fyller 18 år.

Klassene du kan velge blant:

Du kan ta maskinførerkurs for ulike maskintyper, og disse er:

 • M1 Doser
 • M2 Gravemaskin
 • M3 Veihøvel
 • M4 Hjullaster
 • M5 Gravelaster
 • M6 Dumper
 • M20 Uspesifisert maskin

Hva koster maskinførerkurs?

Opplæringen er todelt, og består av en teoretisk del og en praktisk del, som er delt inn i totalt 4 moduler. Modul 1, 2 og 3 må gjennomføres hos et lærested, men modul 4 kan man velge å heller gjennomføre som bedriftsintern opplæring med en fadder. Dette vil også være billigere, ettersom man ikke behøver å betale for modul 4.

Dersom du tar modul 4 hos en bedrift, må du betale for oppkjøringen. Oppkjøring og utstedelse av bevis ligger på rundt 2500,- kroner totalt. Det vil komme tillegger i prisen i form av reisekostnader, dersom oppkjøringen foregår hos deg.

Prisen for maskinførerkurs med modul 1, 2 og 3, ligger på omtrent 9000,- kroner. Dersom du ønsker å gjennomføre modul 4 med praktisk mengdetrening hos lærerstedet, kommer prisen på dette i tillegg. Prisen for modul 4 varierer utfra hvilken maskinklasse du velger, men ligger på et sted mellom 5000,- og 11 000,- kroner. Du kan velge å ta kurs for flere maskinklasser samtidig, og prisen vil da være eksempelvis 11 000,- kroner per maskin.

Prisene varierer stort fra lærested til lærested. Det vil derfor være lurt å sette seg godt inn i hvilke muligheter du har i nærheten av der du bor, og hva de ulike stedene kan tilby av pris.

Nettkurs

Man kan også velge å ta modul 1 og 2, teoridelen av opplæring, på nett. Nettkurset koster omtrent 6000,- kroner, og inkluderer kun den teoretiske delen. Den praktiske opplæringen kommer i tillegg.

Kort oppsummert:

Dersom du ønsker å jobbe innenfor bygg og anlegg, hvor kjøring av anleggsmaskiner er en del av arbeidshverdagen, må du ha maskinførerkurs for å ha lov til å kjøre maskinene. Du må være minst 17 år for å kunne begynne på kurset, og 18 år for å få kompetansebeviset. Kurset består av én teoretisk del og én praktisk del, fordelt på 4 moduler. I tillegg må du ta teoriprøver etter hver av de teoretiske modulene, og en praktisk førerprøve etter endt praktisk opplæring. Du kan ta deler av den praktiske opplæringen i en bedrift. Dette vil være billigere enn å ta det ved et kurss


[1] https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357