Førerkort klasse A

Førerkort klasse A: en komplett guide

Mange drømmer om friheten til å utforske verden på to hjul. Likevel kan vegen til motorsykkellappen for mange virke komplisert og vanskelig å forstå. Hvilke regler, begrensninger og utgifter bør man være klar over? Og ikke minst, hvordan får man førerkort til motorsykkel? I denne artikkelen skal vi ta deg gjennom alt du trenger å vite om førerkort klasse A.  

Hva kan jeg kjøre med klasse A på førerkortet mitt?

Med klasse A på førerkortet ditt kan du kjøre tung motorsykkel, med eller uten sidevogn. Du må være minst 24 år gammel for å kunne kjøre opp til tung motorsykkel. Du kan derimot utvide til klasse A før fylte 24 år, dersom du har hatt klasse A2 i minst to år.

Du kan kjøre motorsykkel med tre hjul som har en maks effekt på 15 kW. Du kan kjøre motorsykkel med en effekt på over dette, dersom du har fylt 21 år.

Du kan trekke tilhenger bak motorsykkelen, dersom motorsykkelen er godkjent for dette.

Du kan kjøre lett motorsykkel (A1), med eller uten sidevogn, dersom den har et slagvolum på 125 cm3, og maks effekt på 11 kW.

Du kan kjøre mellomtung motorsykkel (A2), med eller uten sidevogn, dersom den har en effekt på maks 35 kW og forholdet mellom effekt og egenvekt er maks 0,2 kW/kg. Hvis motorsykkelen er nedtrimmet, kan den opprinnelige effekten maks ha vært det dobbelte av nåværende effekt.

Du kan kjøre alle typer moped (AM) med to, tre eller fire hjul.

Tok du førerkortet til motorsykkel før 1.juli 2006, kan du også kjøre snøscooter (klasse S) i Norge og Sverige.

Hvordan få førerkort til motorsykkel?

Dersom du har førerkort til mellomtung motorsykkel (A2) fra før av, og ønsker å utvide til tung motorsykkel (A), trenger du kun å ta et 7 timers påbyggingskurs. Dette kurset består av både teori og praktisk kjøring. Du kan utvide til klasse A dersom du har hatt førerkort for klasse A2 i minst 2 år. Du kan starte opplæringen når du har hatt førerkort til mellomtung motorsykkel i minst 1 år, og er over 20 år gammel. Du kan derimot ta utvide førerkortet ditt til tung motorsykkel etter 1 år, dersom du er over 24 år og avlegger en førerprøve i tillegg.

Har du derimot ikke førerkort til motorsykkel fra tidligere, er det en del flere opplæringstrinn du må gjennom.

Trafikalt grunnkurs

Dersom du ikke har andre førerkort fra før, må du gjennom trafikalt grunnkurs. Dette er teoretisk kurs alle må ha før de kan begynne å øvelseskjøre noe som helst kjøretøy. Kurset varer i totalt 17 timer og gir deg en grunnleggende forståelse av hva det innebærer å være fører. I løpet av kurset skal man også gjennom en mørkekjøringsdemonstrasjon og et førstehjelpskurs. Når du har gjennomført kurset får du et bevis som lar deg øvelseskjøre.

Grunnleggende opplæring

På det første trinnet på vegen mot førerkort til motorsykkel, må du gjennom en del grunnleggende opplæring. Her skal du lære deg hvordan motorsykkelen fungerer og brukes – det kjøretekniske. I tillegg må du gjennom et teoretisk grunnkurs, hvor du lærer om sikkerhet og hva det innebærer å kjøre motorsykkel. Grunnkurset er det samme for alle motorsykkel-klassene (A1, A2 og A), og du trenger derfor bare å gjennomføre dette én gang.

Trafikal del

På det neste trinnet skal du ut i trafikken, og lære hvordan du forholder deg til andre trafikanter og kjøreregler. Her vil det variere fra person til person hvor mange kjøretimer man har behov for. Du skal også gjennom et sikkerhetskurs i presiskjøreteknikk.

Avsluttende opplæring

Mot slutten av opplæringen, er målet at du skal kjøre på en ansvarlig og sikker måte i trafikken. På dette trinnet skal du også gjennom et sikkerhetskurs på veg, som totalt varer i 8 timer. Her lærer du å planlegge for lengre kjøreturer med motorsykkel og hvordan du kjører trygt og effektivt i ulike trafikkmiljø.

Teoriprøve

Før du kan få førerkort til motorsykkel, må du gjennom en teoretisk prøve. Denne gjennomføres på en trafikkstasjon, og du kan bestille time til prøven på nett. Før du kan ta prøven må du søke om førerkort, dette gjør du også på Statens vegvesen sine nettsider[1]. Resultatet på prøven får du vite med en gang du er ferdig.

Oppkjøring   

Oppkjøringen varer i 65 minutter og inneholder to deler, en ferdighetsprøve og en trafikal prøve. På ferdighetsprøven må du vise en sikkerhetskontroll av motorsykkelen, og svarer på noen korte spørsmål rundt dette. Deretter skal du gjennom noen kjøretekniske oppgaver på et lukket område. Her må du vise at du kan å bremse, svinge, styre unna ting og har god balanse. I neste del skal du ha en trafikal prøve, hvor du sammen med sensor kjører i trafikken. Her må du vise at du kjører trygt og effektivt i ulike trafikkmiljø og situasjoner. Resultatet av oppkjøringen får du vite med en gang du er ferdig.

Når du har fullført alt av obligatorisk opplæring, og bestått både teoriprøve og oppkjøring, får du utstedt førerkort til motorsykkel av Statens vegvesen. Dersom du har førerkort fra før av, vil du få tildelt et nytt kort som beviser at du nå også kan kjøre klasse A.

Hva koster det å ta førerkort til motorsykkel?

Det å ta førerkort til motorsykkel koster en del penger, og det er flere faktorer man må ta i betraktning når man skal regne på hvor mye det vil bli. Blant annet vil antall kjøretimer du har behov for, ha betydning for totalprisen. Videre følger et priseksempel på hva man kan forvente å betale for de ulike delene av opplæringen[2].

Dersom du ikke har tatt trafikalt grunnkurs tidligere, må du regne med rundt 3700,- kroner for dette.

Så vil det koste rundt 1000,- kroner per kjøretime. Noen trenger mange kjøretimer for å nå målene i opplæringsplanen, mens andre øvelseskjører kanskje mye privat og trenger kun de obligatoriske timene.

For grunnkurset til motorsykkel, som består av både teori og praktisk opplæring av hvordan motorsykkelen fungerer, koster det rundt 1400,- kroner.

Etter hvert trinn i opplæringen, må du sammen med kjørelærer vurdere om ferdighetene dine er gode nok til å gå til neste trinn. En trinnvurderingstime koster rundt 1000,- kroner per gang.

Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk koster omtrent 4200,- kroner. Sikkerhetskurs på veg, består av 3 timer teori og 5 timer kjøring, og koster rundt 7300,- kroner for klasse A.

I tillegg må du regne med å betale rundt 3100,- kroner totalt, for selve oppkjøringen og leie av motorsykkel til prøven. Teoriprøven koster 360,- kroner.

Dersom du har førerkort til mellomtung motorsykkel (A2) fra før av, betaler du omtrent 5500,- kroner for påbyggingskurset. Dette består av 7 timers kurs, som inkluderer både teori og praktisk kjøring. Dersom du trenger å leie motorsykkel til kurset, vil det komme et tillegg på rundt 1000,- kroner for dette. Hvis du avlegger førerprøve i tillegg, vil prisen på dette komme i tillegg.

Kort oppsummert

Førerkort klasse A gir deg muligheten til å kjøre alle typer motorsykler i Norge, alt fra lett motorsykkel til tung motorsykkel. Du kan også utvide førerkortet ditt til klasse A, dersom du har førerkort til noen av de lettere motorsykkelklassene fra før av. Har du klasse A1 eller A2 på førerkortet ditt, trenger du kun å ta et påbyggingskurs for å få førerkort til tung motorsykkel. Det samme gjelder om du utvider fra lett motorsykkel til mellomtung motorsykkel.


[1] https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/sok-om-forerkort/

[2] https://www.abes-trafikkskole.com/forerkort/motorsykkel