Brukervilkår

Sist oppdatert: 18.10.2022

Vilkår for bruk av Førerkortet.no Ved å benytte deg av denne tjenesten aksepterer du de nåværende betingelsene for bruk. Slik fungerer det Denne nettsiden driver en gratis tjeneste som setter brukere i kontakt med utvalgte selskaper som leverer de aktuelle tjenestene. Ved å fylle ut skjemaet på denne nettsiden informerer du firmaene om dine behov.

Deretter vil du motta tilbud fra opptil tre firmaer. Kort tid etter at du har sendt inn skjemaet, vil du bli kontaktet av opptil tre selskaper, enten over telefon, e-post eller SMS. Heretter foregår kontakten direkte mellom deg og firmaet.

Ønsker du at din henvendelse blir slettet fra tjenesten, kontakter du kontakt@førerkortet.no Bruk av denne tjenesten Det er ikke tillatt å utgi seg for å ha noen tilknytning til denne tjenesten, eller våre samarbeidspartnere, verken for offentligheten eller konkrete mottakere, uten grunnlag. Alle leverandører som samarbeider med oss, har underskrevet skriftlige avtaler. Det er ikke tillatt å tilegne seg, eller forsøke å tilegne seg, ikke-offentlige deler av denne tjenesten eller denne nettsiden. Det er heller ikke lov å tilegne seg andre brukeres opplysninger, for eksempel ved hacking.

Det er ikke tillatt å bruke, eller forsøke å bruke denne tjenesten til spredning av virus, «trojanske hester», eller annen skadelig kode beregnet til å tilegne seg og/eller kopiere andre brukeres opplysninger eller øvrige ikke-offentlige opplysninger. Det er ikke tillatt å negativt påvirke andre brukeres mulighet til å benytte seg av denne tjenesten. Det er ikke tillatt å utgi seg for å være en annen fysisk person, eller uberettiget late som om man handler på vegne av andre fysiske eller juridiske personer.

Ved mistanke om handlinger som strider med god skikk, for eksempel ved falske eller villedende henvendelser, kan vi sperre tjenesten for den brukeren det gjelder. Ansvar og forholdet til leverandørene Denne tjenesten er kun involvert i å opprette kontakt mellom brukerne og leverandørene. Vi er dermed ikke involvert i utarbeidelsen av tilbudene, eller de ytelser tilbudene gjelder. De aktuelle leverandørene er uavhengige av denne tjenesten, og vi kan ikke garantere at de relevante leverandørene faktisk kontakter kunden med tilbud. Bruken av denne tjenesten skjer på eget ansvar.

Avtaler inngått mellom kunde og leverandør, og innholdet i dem, er irrelevante for for oss. Vi har ikke ansvar for gjennomføringen, kvaliteten, eller lovligheten av avtalen, eller avtalens egnethet til det aktuelle formål. Vi har heller ikke ansvar for overholdelse av avtalt leveringstid, eller eventuelle tap brukeren måtte lide som følge av avtalen med leverandør eller feil begått av denne.

Vi tilstreber imidlertid å kun samarbeide med seriøse og pålitelige aktører. Samtidig ekskluderes leverandører som ikke følger opp inngåtte avtaler, eller på andre måter ikke lever opp til kravene vi setter til kvalitet og pålitelighet. Vi samarbeider med utvalgte, uavhengige selskap. Vi kan derfor ikke garantere at tilbudene er markedets beste eller billigste. Vi er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser, dersom mangelen kan tilskrives force majeure. Forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke kunne ha forutsett ved avtalens inngåelse, anses som force majeure. Ansvarsfraskrivelsen består, så lenge de uforutsette hendelsene består.

Eksempler på force majeure er naturkatastrofer eller usedvanlige naturforhold, terror, brann, oversvømmelse, hærverk, arbeidskonflikter, alminnelig vareknapphet, valuta- eller importrestriksjoner, eller utbrudd av en smittsom sykdom i et slikt omfang at det påvirker våre muligheter til å oppfylle sine forpliktelser. Dette gjelder også mangler eller forsinkelser hos eventuelle underleverandører eller andre tredjeparter. Vi er ikke ansvarlig på vegne av brukeren eller leverandøren, for de skatte- og avgiftsmessige forhold som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten. Dette gjelder skatt, moms og/eller andre avgifter i forbindelse med leverandørens ytelser og kundens betaling. Immaterielle rettigheter Samtlige immaterielle rettigheter relaterer seg til denne nettsiden, denne tjenesten og tjenestens eier, Medienor AS. Herunder – men ikke begrenset til – navnene «Førerkortet.no» og «Medienor», internettdomenet «førerkortet.no», varemerker i form av figur- og ordmerker, opphavsrett til materiale på hjemmesiden, med mer.

Disse tilhører Medienor AS. Benyttelsen av denne tjenesten berettiger ikke brukere eller tredjeparter til noen form for kommersiell bruk av disse immaterielle rettighetene. Benyttelsen av denne tjenesten gir heller ingen lisens til bruk av tredjeparters (inkludert leverandørenes) immaterielle rettigheter, herunder – men ikke begrenset til – opphavsrettigheter, varemerker og designrettigheter. Vi er ikke ansvarlig for uberettiget bruk av disse. Kommunikasjon All kommunikasjon med denne tjenesten skjer elektronisk. Ved benyttelsen av denne tjenesten blir ikke brukere meldt opp på nyhetsbrev. Endringer Vi forbeholder oss retten til å til enhver tid og uten forvarsel, gjøre endringer i brukervilkårene på denne tjenesten.

Fortsatt bruk etter slike endringer er å betrakte som et samtykke til de endrede vilkårene. Siste tidspunkt for oppdatering av brukervilkårene fremgår øverst på denne siden. Lovvalg og tvister Bruk av denne tjenesten og enhver tvist som måtte oppstå som følge av dette, er underlagt norsk lov. Tvister som måtte oppstå ved bruk av av denne tjenesten skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan tvisten bringes inn for for domstolene. Oslo tingrett er avtalt verneting. Personvern Personvern er svært viktig for oss. Du som bruker skal være trygg på at informasjonen du fyller ut, ikke blir brukt til noe annet enn det du har gitt samtykke til, og at den oppbevares sikkert.

Informasjonen du fyller inn vil kun sendes til relevante leverandører som kan levere tjenester på din adresse.

Innsamling og bruk av data Dataene du fyller inn, tilsvarer det minimumet leverandørene behøver for å kunne gi deg konkrete tilbud basert på dine behov. De blir ikke benyttet til noe annet enn å gi deg nettopp slike tilbud, i en fornuftig tidsavgrenset periode. Denne perioden baseres på valgene dine og preferansene du har for kommunikasjonsform og tidsrom, i tillegg til det nødvendige administrative arbeidet knyttet til dette.

Dataene behandles av oss, i tillegg til de aktuelle leverandørene.

Personopplysninger om deg skal kun behandles for lovlige formål og vil bli slettet eller anonymisert når vi ikke lenger har grunnlag for å behandle dem. Vi skal sikre at personopplysninger om deg er tilfredsstillende beskyttet. Dine rettigheter Innsyn – Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer og/eller behandler. Korrigering – Du kan korrigere feilaktige opplysninger om deg. Sletting – Du kan be om at dine data slettes fra våre registre. Begrensning/Reservasjon – Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til databehandling og begrense eller reservere deg mot databehandling. Klage – Du har rett til å klage til relevant tilsynsmyndighet på behandling av personopplysninger (Datatilsynet).

Overføring – Du har rett til å få de dataene som er lagret om deg, overført. Bruk av e-post Vi er like lite glad i søppelpost som folk flest. Derfor sender vi deg kun én eneste e-post når du benytter tjenesten vår – en melding som bekrefter at innsendingen av skjemaet fungerte som det skulle.

E-posten inkluderer en liste over de aktuelle leverandørene som konkurrerer om å gi deg det beste tilbudet, basert på ditt behov og hvor du bor. E-posten kan også inneholde tips om ulike forberedelser du kan foreta deg, samt informasjon om andre relevante tjenester du kan ha interesse av.

Du trenger ikke foreta deg noe for å unngå flere e-poster fra oss. Vi ber deg derfor om å ikke merke e-posten som søppelpost, fordi det kan føre til at den ene bekreftelseseposten vår verken når deg eller de andre brukerne våre.

Informasjonskapsler Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Disse er sentrale for å gi deg en god brukeropplevelse.

Informasjonskapslene kan også brukes til analyseformål og som hjelpeverktøy for å vise deg annonser som er relevante for akkurat deg. For eksempel kan vi ved hjelp av informasjonskapsler sikre at brukere som allerede har brukt tjenesten vår ikke får opp annonser fra oss.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt i din nettleser. Informasjonen som lagres i informasjonskapselen er anonymisert, dvs. at den ikke inkluderer navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer eller annen sensitiv informasjon. Ønsker du å skru av informasjonskapslene kan dette gjøres i nettleseren din.

Vær oppmerksom på at deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke fungerer som den skal, og at siden kanskje vil laste inn tregere enn normalt. Deaktivering gjør det også vanskeligere for oss å oppdage og rette feil, to ting som bidrar til at du og fremtidige brukere får tilgang til en godt fungerende tjeneste.